Gratis verzending vanaf €20

Handboek management kinderopvang

Anja Hol   Maaike Vaes  

ISBN 9789088502347 | 400 pagina's | Hardcover | 2012
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op kinderopvangkennis.nl

Omschrijving

In dit handboek gaan directeuren, adviseurs, managers, coaches, bestuurders en stafmedewerkers kinderopvang in op de stand van zaken met betrekking tot toezicht, sturing en bestuur van een kinderopvangorganisatie. Een veelzijdige aanpak die een groot aantal onderwerpen belicht.

Er is veel aandacht voor toezicht, sturing en bestuur van een kinderopvangorganisatie. Wat is bijvoorbeeld de rolverdeling tussen directeur/bestuurder en toezichthouders? Praktijkgerichte voorbeelden laten zien hoe valkuilen vermeden kunnen worden. Het sturing geven aan het primaire proces waarin het middenmanagement een cruciale rol speelt, is een belangrijk hoofdstuk. Concrete kwaliteitsondersteunende elementen als personeelsmanagement, veiligheid en gezondheid en permanent leren als team worden uitgewerkt. En er wordt ingegaan op financieel management, accommodatiebeleid, administratieve organisatie, managementtools, marketing en pr en crisismanagement. Ook wet- en regelgeving die het werk van de kinderopvang bepalen ontbreekt niet en de samenwerking met het onderwijs komt in diverse vormen aan de orde.

De auteurs willen de lezer deelgenoot maken in hun eigen ervaringen, hem informeren en inspireren. Daarin ligt de kracht van deze uitgave. Met een ongewisse toekomst van de kinderopvang voor de boeg bieden de teksten bestuurders, directeuren, managers, toezichthouders en andere geïnteresseerden handvatten om in de eigen organisatie te anticiperen op alle ontwikkelingen en een stevige kinderopvangorganisatie neer te zetten.

Het initiatief voor dit handboek is genomen door KIK, Kwaliteit in Kinderopvang. KIK is een vereniging van kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van en het maatschappelijk debat over kinderopvang. Lid van KIK zijn twaalf maatschappelijke kinderopvangorganisaties: DAK kindercentra, Kinderopvang Humanitas, KinderRijk, Kinderstad, Stichting Kinderopvang Hilversum (SKH), SKSG Kinderopvang , Surplus Kinderopvang, 2Samen, Spring Kinderopvang, TintelTuin, Kinderopvang Kanteel en Stichting Kinderopvang Alphen a/d Rijn (SKA).
 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pedagogisch Actief