Gratis verzending vanaf €20

Mag een mens eenzaam zijn?

Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving

Ton Jorna  

ISBN 9789088503412 | 168 pagina's | Paperback | 2e druk, 2015

Omschrijving

Eenzaamheid is voor veel mensen een herkenbare gesteldheid, voor de één als vervelend moment, voor de ander als een aanhoudende last. In onze tijd wordt eenzaamheid beschouwd als een groot maatschappelijk probleem dat moet worden bestreden. Instanties, professionals en vrijwilligers houden zich hiermee bezig. De vraag is echter of eenzaamheid zich wel laat bestrijden en of het een probleem is dat slechts negatief moet worden opgevat.

In deze bundel wordt eenzaamheid benaderd als iets dat bij het leven hoort. Het bestaan stelt ons voor opgaven, vragen en moeilijkheden, die ons eenzaam of diep eenzaam kunnen maken. Deze existentiële invalshoek biedt ruimte om anders met eenzaamheid om te gaan en ook te komen tot een positieve duiding. De fundamentele vraag is dan: Mag een mens eenzaam zijn?

Zeven auteurs uit verschillende wetenschappelijke disciplines werpen een breed licht op deze vraag: zij zien eenzaamheid niet uitsluitend als probleem, maar ook als mogelijkheid voor innerlijke groei, als een schrijnende toestand die ook vruchtbaar kan zijn. Zij laten zien dat eenzaamheid niet alleen een gemis in en aan relaties is, maar ook vaak een confrontatie met angst, de dood, het eigen innerlijk landschap.

De bundel is bestemd voor ieder die direct of indirect te maken heeft met eenzaamheid, in het persoonlijke leven of in de werkpraktijk. De bijdragen bieden handreikingen aan professionals, beleidsmakers, vrijwilligers en degenen die eenzaamheid aan den lijve ervaren, kortom, aan allen die behoefte hebben aan reflectie op dit veelzijdige thema.
 

Reviews

"Ton Jorna, onderzoeker geestelijke of existentiële begeleiding, beziet eenzaamheid als iets dat eigen is aan het bestaan en als een potentiële katalysator voor ontwikkeling. Hij maakt dat verder heel tastbaar in het volgen van Karen Armstrong als leermeester. (...) De verdienste van deze bundel is het feit dat de auteurs het thema 'existentiële eenzaamheid' door middel van diverse reflecties handen en voeten hebben gegeven. (...) Zij laten zien dat eenzaamheid niet alleen een gemis in en aan relaties is, maar ook vaak een confrontatie met angst, met de dood en met het eigen innerlijke landschap."
- Uit Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jaargang 16 nummer 70: Mag een mens eenzaam zijn?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Sociaal Digitaal