Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd
€ 15,90

Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd

Opvang na een schokkende gebeurtenis

Ruth Willems  

ISBN 9789088508202 | Paperback | 2018 | Verschijnt maart 2018

Omschrijving

In samenwerking met Kudding & Partners.

Goede opvang na een schokkende gebeurtenis op de werkplek is essentieel. Zo’n gebeurtenis, zoals (seksueel) geweld of het meemaken van suïcide, leidt bij de betrokken medewerker(s) vaak tot gevoelens van onveiligheid. Het kan hun vertrouwen in hun eigen professionaliteit, in zichzelf en in de organisatie schaden.
Mensen die zich gehoord en gesteund voelen na zoiets ingrijpends, functioneren beter dan mensen die boosheid en wrok ervaren omdat zij zich niet serieus genomen voelen. Dit soort negatieve gevoelens kunnen de verwerking belemmeren. Goede opvang kan de verwerking juist bevorderen. Mensen kunnen dan nog steeds problemen met de verwerking van de gebeurtenis ervaren, maar dan kan de opvang bijdragen aan een tijdige en adequate doorverwijzing naar professionele hulpverlening.
Veel organisaties geven tegenwoordig nadrukkelijk aandacht aan opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen. De leidinggevende is meestal verantwoordelijk voor het hele opvangproces. Vaak zijn het de directe collega’s die als eerste ter plaatse zijn en daarom de eerste opvang bieden. Sommige organisaties besteden de opvang gedeeltelijk of helemaal uit. Dit kan intern zijn, zoals een bedrijfsopvangteam (BOT), of extern, door hiervoor gespecialiseerd bureau.
Wie de eerste opvang ook doet, het vereist specifieke kennis en vaardigheden om mensen die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt goed te kunnen ondersteunen.