Gratis verzending vanaf €20

WRITEjunior

Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar

Sacha Lucassen   Saskia van der Oord  

ISBN 9789085601661 | 240 pagina's | Paperback | 6e druk, 2024
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Het aantal kinderen en adolescenten dat te maken krijgt met traumatische ervaringen is groot. Zij kunnen door deze ervaringen allerlei klachten ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Een deel van hen ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het is van groot belang om deze kinderen en adolescenten met een PTSS te behandelen, aangezien hun klachten tot een ernstige verstoring van hun ontwikkeling kunnen leiden.

Sacha Lucassen en Saskia van der Oord hebben het protocol WRITEjunior ontwikkeld voor  getraumatiseerde kinderen en adolescenten met een PTSS, waarbij hun verhaal op de computer wordt opgeschreven. WRITEjunior is een cognitief gedragstherapeutische behandeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van exposure, psycho-educatie, cognitieve herstructurering, coping en ‘social sharing’.

De behandeling is wetenschappelijk onderzocht en sinds 2013 erkend door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Het WRITEjunior protocol is een heldere leidraad voor therapeuten die kinderen en adolescenten met een PTSS behandelen. In het protocol zijn praktische voorbeelden te vinden. Het gaat hierbij om een PTSS naar aanleiding van het verlies van een dierbare, seksueel misbruik, een auto ongeluk en het hebben van een ouder met een psychiatrische stoornis.

In het protocol zijn ook toepassingen van WRITEjunior beschreven zoals behandeling van kinderen met een LVB, het onthullen van gezinsgeheimen en de behandeling van pre-verbaal trauma.

Deze uitgave is eerder uitgegeven onder ISBN 9789088503504


De Erkenningscommissie Jeugdinterventies heeft WRITEjunior erkend als ‘effectief volgens goede aanwijzingen’. WRITEjunior is daardoor opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

 

Recensies

 "In het digitale tijdperk sluit dit behandelprotocol prima aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Een echte aanwinst voor de praktijk."
- Drs. C. de Roos, voorzitter vereniging EMDR Nederland (VEN), de Bascule Centrum voor Trauma en Gezin

 "Het protocol beperkt zich niet tot de behandeling van posttraumatische stressstoornis in strikte zin. Naast eenmalig en meermalig trauma wordt ook beschreven hoe deze behandeling toepasbaar is bij verwerken van het verlies van een dierbare en bij de verwerking van ernstige psychiatrische problematiek van ouders .... er is rekening gehouden met de leeftijd en de ontwikkelingsfase waar het kind zich in bevindt. Een 4-jarige kleuter heeft nu eenmaal een andere benadering nodig dan een 14-jarige puber."
-
 Prof. dr. P.M.G. Emmelkamp, Programmagroep Klinische psychologie, Universiteit van Amsterdam

“Het boek beperkt zich niet tot PTSS in de strikte zin, omdat het ook kan helpen bij de verwerking van verlies van dierbaren. Het is een cognitief-gedragstherapeutische behandeling waarbij het verhaal op de computer wordt opgeschreven.”
-
Uit een recensie van Psyche, het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (september 2018)

''Het gehele therapeutische proces en de daarbij horende protocollen zijn uitvoerig en gericht op de praktijk uitgewerkt. De theoretische achtergrond, de behandeling, de werkzame factoren en indicaties. Het is een prachtige effectieve methode, helder beschreven. Zeer aanbevolen voor de professionele groep van hulpverleners voor kinderen, die er ook nog een boek aan overhouden met hun tekeningen en de verhalen die daarbij horen.''
- Uit een recensie van NBD Biblion, januari 2022

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp