Gratis verzending vanaf €20

Autisme als atypische ontwikkeling

De kenmerken in de mens als geheel
PICOWO-serie Deel 21

Dr. Martine F. Delfos  

ISBN 9789085601500 | 304 pagina's | Paperback | 2e druk, 2022
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

In Autisme als atypische ontwikkeling beschrijft Martine Delfos voor het eerst de kenmerken van autisme zoals die voortspruiten uit de Theorie van het Socioschema met de MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person), de regenboog aan mentale leeftijden binnen één persoon. Helder wordt beschreven hoe deze met elkaar samenhangen en ook hoe ze logisch uit elkaar volgen. Het gaat om vier kenmerken plus de twee kenmerken die het gevolg zijn van hoe de mens met autisme tegen de wereld oploopt en de wereld tegen die persoon. De herkenbaarheid van deze kenmerken voor de mensen met autisme en hun omgeving is vergeleken met de oude theorieën heel hoog en kan vertaald worden in hoe ermee om te gaan en hoe problemen voorkomen kunnen worden. Martine Delfos laat in bijna 100 voorbeelden uit de praktijk zien hoe de atypische ontwikkeling er in de dagelijkse situaties en op verschillende leeftijden uitziet.

Naar eigen zeggen is ze nog nooit zo duidelijk geweest in haar uitleg over autisme. In het boek is ook een hoofdstuk opgenomen van een docent groep 7/8 speciaal onderwijs, John Huijbregts die werkt met kinderen met autisme.

Het boek is geschikt voor Iedereen met autisme, hoewel het over hen gaat, is het zeker bedoeld voor hen, voor hun familie, omgeving en voor docenten. Het is tevens geschikt als opleidingsboek, omdat de achtergrond en onderbouwing beschreven zijn. Het boek is bedoeld om autisme beter te begrijpen, hoe het voor ieder mens met autisme apart uitpakt en ook hoe er mee om te gaan: met jezelf, in opvoeding en in het onderwijs. Er is wel aandacht voor de werksituatie, maar in mindere mate, hoewel het beschrevene voor iedere situatie geldt.

Er komt tegelijk een kinderboek uit in de serie therapeutische verhalen over een van de kenmerken, zelfbepaaldheid: Het jongetje Robbert.

John Huijbregts, docent speciaal onderwijs in een klas met leerlingen met autisme:

Er gebeurde iets toen ik deze nieuwe manier van kijken ging hanteren in het benaderen van mijn leerlingen met autisme in het onderwijs. Niet meer wat wij 'hun gebreken' noemen, kwam op de voorgrond en niet meer ik als leerkracht wist precies wat goed voor ze was, maar zij gingen me dingen vertellen. Ik kreeg een inzicht in hun (denk)wereld en ontmoette mijn leerlingen op een andere manier. Er ontvouwde zich een heel ander perspectief. Hun kwaliteiten en mogelijkheden kwamen op de voorgrond. Zij begonnen mij te vertellen. Ik leerde luisteren en kreeg de boeiendste antwoorden van de kinderen zelf. Een nieuwe wereld ging voor me open ...

Recensie  

''Martine Delfos laat in bijna 100 voorbeelden uit de praktijk zien hoe de atypische ontwikkeling er in de dagelijkse situaties en op verschil- lende leeftijden uitziet. Het is een boek voor iedereen met autisme, hun familie/omgeving en docenten.''
- Uit een recensie van Psyche Magazine, 2022

Biopsycholoog Martine Delfos ziet Autisme als atypische ontwikkeling, zoals de titel vanhaar nieuwste boek luidt. Volgens haar is er sprake van een disharmonisch ontwikkelings-
profiel, dat ze beschrijft met MAS1P, mental age spectrum within 1 person. Ook in haar visie kan verhoogde prikkelgevoeligheid een rol spelen. In talloze voorbeelden laat ze zien dat contact maken vanuit begrip veel mogelijkheden geeft tot ontwikkeling en verandering van ongewenst gedrag. De stijl van Delfos is doorwrocht, de boodschap zeer de moeite waard. In het laatste hoofdstuk vat John Huijbregts, docent speciaal onderwijs, die heel helder samen en vertelt hij welke positieve invloed het toepassen van de theorie van Delfos op de kinderen in zijn groep heeft gehad.

Boekbespreking Medisch Contact (dec, 2021)

''Autisme als atypische ontwikkeling heb ik ook gelezen met een yes-gevoel van de herkenning en het begrip. Bijvoorbeeld de kloof met de wereld voelen, de leerangst en hoe ik als jongere mijn zelfbeeld kapot gedacht heb. Zelfbepaaldheid en mijn gevoel uitzetten met dwangmatigheid zijn ook herkenbaar. Ik begrijp nog beter waarom ‘gewoon doen’ me nooit lukte. En zoveel gedachten hebben, maar ze niet kunnen delen waardoor anderen ze niet weten, is mede waarom ik blog.''
- Uit een recensie van Mandy van StoerLeesVoer

''Dit boek leert je anders kijken naar de ontwikkeling van mensen met autisme en hoe daarmee om te gaan. (...) Mensen met autisme herkennen zich in de kenmerken die hieruit naar voren komen. Voor de onderzoeker en degene die werkt of omgaat met mensen met autisme is het een andere manier van kijken naar de mens met een atypische ontwikkeling. (...).

Er staan diverse voorbeelden in het boek van momenten waarop de schrijfster in gesprek is met mensen met een atypische ontwikkeling. Het zijn mooie gesprekken waarbij verassende wendingen plaatsvinden in het gedrag van de persoon met autisme. (...)

 Dit boek is een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in autisme.''
- Uit een recencie van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, jaargang 94 #2 mei 2022