Gratis verzending vanaf €20

Integratieve Theraplay® behandeling voor kinderen met autisme

Praktische richtlijnen voor professionals

verschijnt september 2024

A. Rand Coleman   Rana Hong  

ISBN 9789085603351 | Paperback | 1ste druk

Omschrijving

Aan de hand van casussen en evidence-based adviezen krijgen zorgprofessionals handvatten om met een combinatie van behandelinterventies jonge mensen door middel van spel contact te laten maken. De casuïstiek is een goede afwisseling tussen kinderen met ook een verstandelijke beperking en juist kinderen die wat hoger functioneren. 
Zowel de Theraplay® therapie als de verschillende behandeldomeinen bij kinderen met ASS  worden besproken evenals de werking van gedragsmatige interventies. Heel herkenbaar voor de praktijk is het hoofdstuk over stress bij ouders en verzorgers van kinderen met ASS. Onderzoek naar de achtergronden van de frustraties biedt zinvolle adviezen en effectieve behandelplannen.

Deze praktische gids legt op prettige  en toegankelijke wijze de nadruk op sociale interactie die sociale verbondenheid en non-verbale communicatie bevordert. De activiteiten zijn ook afgestemd op de ontwikkeling en kunnen op- en afgeschaald worden voor verschillende leeftijden en niveaus.

A. Rand Coleman, PhD, is ervaren in het werken met gezinsinterventies voor kinderen in het autismespectrum, ondersteuning van jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en therapeutische benaderingen voor jongeren met een reactieve hechtingsstoornis, trauma en ernstige gedragsproblemen.

Dr Hong, PhD, LCSW, RPT-S, is gecertificeerd Theraplay®  Trainer en Supervisor. Zij heeft zich de afgelopen 22 jaar gespecialiseerd in het behandelen van kinderen, adolescenten en hun ouders met hechtingsproblematiek, angst, autisme, gedragsproblematiek en trauma.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Autisme