Het meertalige kind

Marinella Orioni  

ISBN 9789088509872 | Paperback | 1ste druk

Omschrijving

Meertaligheid is een hot item, een van de speerpunten in het advies voor herziening van het onderwijscurriculum. Iedereen heeft er een mening over maar in werkelijkheid bestaat er nog veel onwetendheid over het meertalige kind en zijn meertalige ontwikkeling. De primaire doelstelling van dit boek is om professionals die dagelijks met meertaligheid en meertalige kinderen werken zoals beleidsmakers, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, logopedisten, medewerkers ouder en kind centra en alle anderen die met meertaligen te maken hebben, kennis te laten maken alle aspecten van meertaligheid. Hoe functioneert het kind dat opgroeit in een meertalig gezin? Wat zijn de knelpunten en hoe zijn die op te lossen? 
In deel een van het boek geeft de auteur een uiteenzetting van de stand van zaken en beleid omtrent meertaligheid. Welke vooroordelen en angsten leven er en hoe zit het met het fenomeen taalachterstand? Deel twee zoemt in op het meertalige brein. Hoe ziet dat eruit? Welke rol speelt taal voor een meertalig kind? Hoe zit het met de multiculturele identiteit? 
Vervolgens volgt deel drie het meertalige kind in zijn omgeving. Thuis, bij het consultatiebureau, in zijn vrije tijd, in de voorschoolse voorziening, op school en bij de logopedist.

Marinella Orioni is Nederlandse van Italiaanse afkomst en moeder van twee drietalige kinderen. Na haar studie Nederlands werkte ze onder meer als docent Nederlands aan de Université Lille 3 en het Institut Néerlandais in Parijs. Tegenwoordig is ze naast het schrijven actief met lezingen en workshops meertaligheid en interculturaliteit in binnen- en buitenland.  Eerder verscheen van haar voor kinderen ‘Hoeveel talen spreek jij?’. ‘Het meertalige kind’ is een herziene en geactualiseerde uitgave.Komend najaar verschijnt ook'Meertalig opvoeden' in een geactualiseerde uitgave.