Gratis verzending vanaf €20

Pedagogisch kader

voor professionele netwerken onderwijs en kinderopvang

Anke van Keulen  

ISBN 9789088505560 | E-ISBN 9789088505812 | 168 pagina's | Hardcover | 1ste druk, 2014
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op kinderopvangkennis.nl
Deze digitale uitgave is beschikbaar bij:

Omschrijving

Kinderen hebben baat bij een pedagogische en educatieve omgeving waarin zij worden aangesproken op hun talenten en hun verantwoordelijkheden en bij een omgeving waarin zij leven in het nu en zich voorbereiden op de toekomst.
In een professioneel pedagogisch netwerk voor 0-12 jarigen werken veel partners en professionals samen, binnen één gebouw of op diverse plekken bij elkaar in de buurt, in de vorm van een samenwerkingsverband, een Brede school of Integraal Kindcentrum. De school en de kinderopvang zijn in zo’n netwerk verbonden met het gezin, met de wijk, andere instellingen en de overheid. Zij verbinden het kind en het gezin met de wereld en dragen zo bij aan de kracht en cohesie van de pedagogische civil society.

Deze uitgave gaat over de pedagogische praktijk met de kinderen, met de ouders én met collega’s van diverse disciplines, en gaat in op de vragen:

  • Hoe kunnen school en kinderopvang samen leven en samen leren bevorderen?
    Hoe kan een pedagogisch klimaat worden geschapen waarin zowel de verbindingen als de verschillen helder zijn en mogen bestaan tussen school en kindercentrum?
    Hoe kunnen de betrokken professionals samenwerken en omgaan met hun onderlinge diversiteit?

De inhoud sluit aan bij de kennis en ervaring die er al in Nederland is. Het gaat verder dan een gefragmenteerd aanbod van activiteiten, maar gaat in op het samen bouwen aan en samen leven in een pedagogisch klimaat, op het verbindend leren tussen school en kinderopvang, op een gezamenlijk en op elkaar afgestemd aanbod, en op samen leren in een team.

Het is een boek voor zowel beginnende als reeds bestaande pedagogische netwerken, voor Brede scholen en Integrale Kindcentra, voor begeleiders en managers en voor opleidingen.
Het is een praktisch boek, vol met kenniskaders, (pedagogische) handvatten en reflectievragen.

Dit pedagogisch kader levert een bijdrage aan het vormgeven van de toekomst van de pedagogische netwerken voor 0-12 jarige kinderen.

Kinderopvang Humanitas is initiatiefnemer van deze publicatie vanwege haar opvatting dat pedagogische en educatieve samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs van belang is nu en in de toekomst.

Auteur Anke van Keulen is gespecialiseerd in pedagogische kwaliteit en omgaan met diversiteit.

In de media

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief KO Pedagogisch Actief