Gratis verzending vanaf €20

OpStap naar 2024

Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12?
ChildCare International

ISBN 9789088505690 | 144 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2014
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op kinderopvangkennis.nl

Omschrijving

De vaak tumultueuze actualiteit in kinderopvang en onderwijs − bezuinigingen, vraaguitval, oplaaiende stelseldiscussies − kan het zicht belemmeren op de vraag wat we hier en nu moeten doen om kinderen optimale kansen te bieden. ChildCare International richtte zich daarom op dit vraagstuk, in opdracht van Kinderopvang Humanitas.

ChildCare International schetst in OpStap naar 2024 een vergezicht op een ideaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dertien wetenschappers geven uitgebreid hun visie op wat daarvoor nodig is, aan de hand van de vragen: In welk klimaat gedijen kinderen van 0 tot 12 optimaal? Hoe organiseer je zo’n optimaal klimaat? Welk soort professionals heb je daarvoor nodig? Wie neemt de regie? De inbreng van de wetenschappers verbreedt en verdiept ons inzicht in de voorwaarden voor een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat.

Op basis van deze interviews – en de reflectie hierop vanuit de praktijk en de politiek – heeft ChildCare International een stappenplan opgesteld, met concrete aanbevelingen voor alle partijen die betrokken zijn bij het creëren van kansen voor kinderen: de kinderopvang, het onderwijs, de overheid en de beroepsopleidingen. Dit plan levert stof voor discussie en biedt aanknopingspunten voor actie en verandering.

Deze publicatie is bedoeld voor bestuurders, managers, stafmedewerkers en beleidsontwikkelaars in instellingen voor kinderopvang en basisonderwijs, bij beroepsopleidingen en bij de overheid.
 

Nieuwsbrief

Uitgeverij SWP nieuwsbrief