Een dag in de babygroep

Geïnspireerd op de visie van Emmi Pikler

Hedie Meyling

ISBN 9789088508707 | Hardcover | 1ste druk, 2020 | verschijnt voorjaar 2020

Omschrijving

Stagiaire Hannah heeft voor haar afstudeerwerkstuk een hele dag in de babygroep geobserveerd. Ze beschrijft gedetailleerd in een levendige stijl, wat zich die dag allemaal afspeelt. Over de enorme uitdaging die het werken met baby’s, peuters en hun ouders is. Het lijkt zo eenvoudig, deze respectvolle en creatieve wijze waarmee de pedagogisch medewerksters van de babygroep met de kinderen omgaan. Opvallend is ook de bijna voelbare ‘actieve rust’ op deze groep.

Via Hannah’s ogen en oren maken we intieme verzorgingsmomenten en verbazingwekkend spel mee. We volgen de ontwikkeling van acht kinderen in de leeftijd van 5 tot 23 maanden, op motorisch, cognitief en sociaal gebied. Leren ze gaandeweg beter kennen en leven mee met hun ontdekkingen, belevenissen en emoties.

Dit kinderdagverblijf  laat zich al vele jaren inspireren door het werk van de Hongaarse kinderarts en pedagoog Emmi Pikler. Bekende begrippen als autonomie, interactie, hechting, zelfregulatie, socialisatie, gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen worden concreet en komen hier in de dagelijkse praktijk tot leven. Korte kadertekstjes in de verhalende observaties geven informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen. Aan het einde van de dag, als alle kinderen door hun ouders weer zijn opgehaald, begint het tweede, meer theoretische deel van dit boek. In dit deel wordt een aantal thema’s uitgebreid beschreven, zoals: wennen en overgangsmomenten; de zelfstandige spel- en bewegingsontwikkeling; huilen; een observerende houding; ouderbegeleiding; peuterzaken; en toekomstplannen van dit kinderdagverblijf.Tot slot zijn er nog een aantal verrassende opdrachten waarmee de lezer direct aan de slag kan.

De auteur:
Als jonge moeder werd Hedie Meyling geraakt door Emmi Piklers ‘andere’ kindbeeld. Haar carrière als actrice en Feldenkrais docent nam een onverwachte wending. Ze besloot om het werk van Pikler te bestuderen en er bekendheid aan te geven in Nederland. Twintig jaar na het oprichten van de Emmi Pikler Stichting is dat nog steeds haar missie. Ze begeleidt ouders en is docent van de Opleiding tot Piklerpedagoog.
Met dit originele studieboek hoopt Hedie, diegenen die met de ontwikkeling van jonge kinderen te maken hebben, van beleidsmakers tot en met de ouders, te inspireren om respectvol met kinderen en met zichzelf om te gaan.