Gratis verzending vanaf €20

Huilen Boos zijn Ruzie

Cursus omgaan met emoties bij kinderen van 0 tot 8 jaar

drs. H. van Hasselt- Mooy  

ISBN 9789066658936 | 136 pagina's | Paperback | 6e druk, 2021

Omschrijving

Huilen, boos zijn, ruzie bij kinderen zijn gevoelens en gedragingen waarmee opvoeders nogal eens worstelen. Dit boek wil hen meer inzicht bieden in emoties die een rol spelen bij dergelijk gedrag en reikt concrete richtlijnen aan hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Daarbij ook aandacht voor de gevoelens en gedachten van de opvoeders zelf.

Huilen, boos zijn, ruzie richt de aandacht op het belang van het zelfvertrouwen van een kind; op het (mogen) ontladen van emoties en deze niet af te reageren en op het in de omgang met anderen leren opkomen voor jezelf en rekening houden met de ander. Onmisbaar bij dit alles is, dat opvoeders openstaan voor de aanleg, de talenten en de ontwikkelingsfase van het kind.

Drs. Hanneke van Hasselt-Mooy is ontwikkelingspsycholoog. Zij heeft diverse opleidingen gevolgd waaronder de Gordontraining, de ’Aware Parenting’-training van Aletha Solter, bio-energetica, beeldend werken met kinderen, clowns-cursussen. Verder vertaalde ze boeken van Aletha Solter. Daarnaast heeft ze vele jaren in een eerstelijns psychologenpraktijk voor ouders, kinderen en jongeren gewerkt, en opvoedingscursussen gegeven aan ouders, leerkrachten en kinderopvangleiding.
 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: