Gratis verzending vanaf €20

In verzekerde bewaring

Honderdvijftig jaar kinderen, ouders en kinderopvang

Michel Vandenbroeck  

ISBN 9789088500251 | 384 pagina's | Paperback | 4e druk, 2014

Omschrijving

In verzekerde bewaring vertelt de geschiedenis van de Belgische en Vlaamse kinderopvang, van de oprichting van de eerste crèche in 1845 tot de impact van het kwaliteitsdecreet in 2003. Deze grondige en systematische studie gaat uit van een aantal actuele vragen: Waarom werd er nooit een coherente sociale pedagogiek ontwikkeld in deze sector? Waarom wordt kinderopvang nog steeds beschouwd als een noodzakelijk kwaad? Door de kinderopvang in zijn maatschappelijke context te plaatsen, maakt de auteur duidelijk hoe politieke, economische en andere veranderingen een invloed hebben op hoe we denken over kinderen, moeders en opvang.

Dit boek kan gelezen worden als een kritische analyse van de pedagogiek, of liever van het ontbreken ervan. Bovendien geeft het een idee van hoe een dergelijke pedagogiek in de toekomst ontwikkeld kan worden. Aangewezen lectuur dus voor studenten en docenten pedagogiek. In verzekerde bewaring is onmisbaar voor wie in de kinderopvang werkt en wil weten waar hij of zij vandaan komt. Want wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd om ze te herhalen.

Dit boek is een bewerking van het doctoraal proefschrift De kinderopvang als opvoedingsmilieu tussen gezin en samenleving. Onderzoek naar een eigentijds sociaal-pedagogisch concept voor de kinderopvang. Michel Vandenbroeck promoveerde hiermee in maart 2004 aan de Universiteit Gent.
Het boek is in 2009 volledig bijgewerkt en geactualiseerd.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief KO Pedagogisch Actief