Gratis verzending vanaf €20

Van kerndoel tot leerlijn

Concretisering van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs

Marielle van der Stap  

ISBN 9789088503245 | 104 pagina's | Paperback | 11e druk 2022

Omschrijving

Scholen voor leerlingen met een beperking of stoornis moeten hun onderwijsactiviteiten doelbewuster en planmatiger gaan inrichten.
De kerndoelen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld zijn voor het speciaal onderwijs, zijn streefdoelen die aangeven waarop de scholen zich moeten richten. Ze beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen. De kerndoelen gaan over wat in elk geval aan de orde moet komen. Om de kerndoelen daadwerkelijk te kunnen gebruiken is een concrete uitwerking van deze doelen nodig.
Deze uitwerking biedt Van kerndoel tot leerlijn. Het geeft richtlijnen aan het formuleren van didactische doelen conform de kerndoelen voor het speciaal onderwijs. Ook in het reguliere onderwijs kan Van kerndoel tot leerlijn een prettig handvat zijn.

De volgende vakgebieden worden beschreven:

  • Rekenen
  • Technisch lezen / Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Taal
  • Schrijven
  • Natuur en Techniek
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis


Relevante uitgaven:

image Van kerndoel tot referentieniveau

 

image Van kerndoel tot kleuterlijn
 

 

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: