Gratis verzending vanaf €20

Regieversterkend leiderschap

Het onderwijs wil door

Elena Carmona van Loon  

ISBN 9789088507984 | 120 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2018
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Hoe geef je leiding aan een lerende organisatie? Hoe zorg je ervoor dat er een professionele en inspirerende cultuur ontstaat waar de collectieve ambitie zichtbaar en voelbaar is in de school? Het onderwijs wil altijd door. Daar schuilt een vitale kracht in. Het kan ook maken dat men in de waan van de dag opgaat in allerhande activiteiten. Het maken van gerichte keuzes op basis van aandacht en waarden in de school maakt dat de school veerkrachtig blijft en men er zinvol en bevlogen kan werken. Het verdelen van verantwoordelijkheden op basis van talent maakt dat er ruimte is voor ieders inbreng in het verzorgen van goed onderwijs.

Een onderwijsleider maakt dat mogelijk  en laat zien waar de school voor staat, werkt onderscheidend naar buiten toe en verbindend in het team. Iedereen doet ertoe. En dat is nodig om het mechaniek der relaties dat draait in de school een vliegwiel te kunnen laten zijn dat energie genereert!

Regieversterkend leiderschap biedt een praktische en tevens inspirerende integrale aanpak waarin aandacht, onderscheiden en verbinden kernbegrippen zijn. Tevens maakt het concreet hoe een gesprekscyclus en een strategisch plan, dat tevens een compact schoolplan is, met elkaar samenhangen en elkaar versterken wanneer iedereen in de school betrokken is bij het scheppen hiervan. 

Reacties van lezers

"Ik heb het boek met veel interesse gelezen. Sterker nog: Op de Vierambacht wordt leiderschap een hot item. De focus voor het komende schooljaar ligt op de versterking van het regie voeren over ieders eigenaarschap. Stroven uit jouw boek gebruik ik tijdens mijn startpresentatie volgende week donderdag. Ik zet daarmee de toon voor de verwachte professionele houding. Ik gebruik de boom uit jouw boek als werkvorm. Deze boom wordt onderwerp van gesprek tijdens bijeenkomsten en ontwikkelgesprekken. Deze gesprekken voer ik dan in kleine groepjes. Voor mij ook een volgende stap die ik kan toepassen in andere interim opdrachten. Ik krijg op dit moment veel te maken met professionele culturen die vernieuwing nodig hebben."
- Otto Vrijhof (interim Manager Marant)

"Ik ben werkzaam binnen jeugdzorg plus en houdt mij onder andere bezig met het onderwijs voor onze jongeren. Ik heb jouw boek Regieversterkend leiderschap gelezen, wat mij heeft geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan met het schoolteam. Met name de structuur waarin je een en ander beschrijft en plaatst, vind ik zeer helpend. Ik ben nu een opzet aan het maken om hiermee aan de slag te gaan."
- Sonja Passau

"Elena kan heel goed de leefwereld en systeemwereld bij elkaar brengen door persoonlijke verhalen te vertellen en die te koppelen aan wetenschap en de doelen van het onderwijs. Met humor en emotie leert zij je zelf regie te pakken, je toekomstvisie te bepalen en geeft praktische handleidingen om daar zelf aan te kunnen werken. Superknap hoe Elena de groep vanuit persoonlijke verhalen meeneemt in de 21e eeuw en wat er voor nodig is om de jeugd daarin te begeleiden."
- Diana van der Kroon (wijkcoördinator gemeente Vlaardingen)

 

Reviews

"Regieversterkend handelen is een praktische en doelgerichte werkmethode die aansluit bij de positieve psychologie en uitgaat van de kracht en talenten van jongeren."
- Uit Schoolmanagement (editie 6, 2019). Interview met auteur Van Loon. 

"Hoe geef je leiding aan een lerende organisatie? Hoe zorg je ervoor dat de collectieve ambitie zichtbaar en voelbaar is in de school? Het verdelen van verantwoordelijkheden op basis van talent maakt dat er ruimte is voor ieders inbreng in het verzorgen van goed onderwijs. Een onderwijsleider maakt dat mogelijk en laat zien waar de school voor staat, werkt onderscheidend naar buiten toe en verbindend in het team."
- Uit Kader Primair 4 (2018): Regieversterkend leiderschap

★★★★★  "Professionele culturen vragen om blijvende ontwikkeling en vernieuwing. Het leiding geven aan deze progessionele organisaties, waar een ieder zich gewaardeerd voelt en een gezamenlijk doel heeft, is een ware uitdaging voor de schoolleider. (...) Aandacht en verbinding zorgen voor gezamenlijke betrokkenheid en leiden tot goed onderwijs."
- Uit Jeugd in School en Wereld 4 (2018): Leiderschap

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: