Gratis verzending vanaf €20

Worden wie ik ben

Eigenaarschap, bewustzijn, veerkracht en persoonsvorming van kinderen en
jongeren versterken

Elena Carmona van Loon  

ISBN 9789088508547 | 140 pagina's | Losbladig | 3e druk 2021 | Doelenbox met 140 kaartjes

Omschrijving

De Worden wie ik ben-doelenbox is een doosje met 140 kaarten waarop doelen staan die het eigenaarschap, het bewustzijn, de veerkracht en de (sociaal-emotionele) persoonsvorming van kinderen en jongeren ondersteunen. De kaartjes zijn te gebruiken bij leerlinggesprekken, POP, LOB, driehoeksgesprekken, groepsplannen, ontwerpen van lessen, visievorming, doelen t.b.v. van een behandelplan of arrangement.

De doelen zijn gecategoriseerd en een uitwerking van de mindmap regiefuncties. Door het handzame gebruik kunnen kinderen en jongeren eenvoudig hun eigen doelen kiezen.

De doelen zijn vaardigheden die onder gedrag liggen. Gedrag betekent op zich niet veel. Het is de kunst om samen met kinderen en jongeren te kijken wat ze zouden willen leren om zich op een positieve en eigen manier te verhouden tot zichzelf en de wereld om hen heen en zo te worden wie ze zijn.

De doelen bieden tevens een handvat voor de integratie van een didactische werkhouding en de persoonsvormingsdoelen in het onderwijs.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: