Gratis verzending vanaf €20

Bodypercussie

Grooven met groepen

Jeroen Schipper   Wendy Bontje   Heiko de Jonge  

ISBN 9789085601357 | 264 Pagina's | Hardcover | 1ste druk 2022 | Half november

Omschrijving

Bodypercussie is van alle tijden, leeftijden en culturen. Het is een smeltkroes van ritme, dans, beweging en sociale interactie en bijna iedereen kan eraan meedoen omdat je er alleen je lijf voor nodig hebt. Het is goed in te zetten in creatieve (groeps)processen zodat het bruikbaar is op heel veel plekken waar mensen met elkaar en met muziek aan de slag gaan. 
De auteurs, die alle drie hun wortels in het (speciaal) muziekonderwijs hebben en individuele kwaliteiten op het gebied van drums, dans en compositie, gaan in op:

- de geschiedenis en culturele verspreiding van bodypercussie.
- relevante muziektheoretische achtergronden.
- didactische en pedagogische tips voor het gebruik van bodypercussie.
- tips en tricks voor het (bege)leiden van bodypercussie-activiteiten.
- energizers en spelletjes
- korte ritmes om zelf of met een groep te leren
- complete composities en liedbegeleidingen.

Bodypercussie is overal inzetbaar voor heel verschillende doelgroepen: scholen, zorginstellingen, koren, kinderopvang, woongroepen, orkesten, bedrijven. Ook muziek- en andere therapeuten kunnen hun cliënten op een andere manier met hun lijf bezig laten zijn. Iedereen kan ermee aan de slag door de heldere aanpak van de auteurs die hun ervaringen met tal van groepen op enthousiasmerende wijze weten over te brengen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Kinderboeken