Gratis verzending vanaf €20

Methodische praktijkbegeleiding en teambegeleiding

Fop Verheij  

ISBN 9789066657557 | 272 pagina's | Paperback | herziene druk 2006
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op ggzdigitaal.nl

Omschrijving

De afgelopen jaren is de groepswerker meer en meer een volwaardig lid geworden van het multidisciplinaire team. Zowel methodische praktijkbegeleiding als teamontwikkeling binnen jeugdzorginstellingen en jeugd-GGZ zijn stapsgewijs beschreven. Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van casuïstiek. Zowel het functioneren van de groepswerker alsook de functie en de positie van de methodische praktijkbegeleider en de teambegeleider worden nader toegelicht. In instellingen werken groepswerkers, maar ook de andere professionals, minder dan voorheen binnen de muren van de eigen werkruimten. Enerzijds komt dit doordat hulpvragen veranderen en daarmee het aanbod aan hulpverlening, anderzijds doordat de muren van de instellingen veel transparanter geworden zijn oftewel de wereld buiten die muren onder andere in de vorm van contact met ouders en leerkrachten een steeds grotere rol is gaan spelen. Dit alles maakt groepswerk binnen de instellingen van vandaag dynamisch en op verandering gericht. Zo goed mogelijk groepswerker zijn in een veranderende (instellings)wereld is een voortgaand proces dat succesvoller verloopt als de instelling ter ondersteuning ook professionele begeleiding biedt.

In dit boek komen twee begeleidingsvormen, te weten methodische praktijkbegeleiding en teambegeleiding, uitgebreid en met name in praktische zin aan bod.
Methodische praktijkbegeleiding staat voor een methodisch aangeboden begeleidingsproces dat zich richt op de persoon van de groepswerker en het werkkader waarin deze werkzaam is. De specifieke setting van de groepswerker is daarbij bepalend voor hetgeen aan specifieke vaardigheden van de groepswerker gevraagd wordt. Teambegeleiding kent haar basis in de theorieën betreffende teamontwikkeling en de groepsdynamica.
Leren met behulp van methodische praktijkbegeleiding en teambegeleiding is een intensief proces van bewustwording in een werkveld dat een beroepsleven lang leren noodzakelijk maakt. De aard van het werk en de weerslag daarvan op de groepswerker maakt reflecteren op het eigen functioneren tot een noodzaak. In dit boek worden de structuur en procesmatige aspecten van methodische praktijkbegeleiding en teambegeleiding nader belicht. Het functioneren van de groepswerker maar ook de functie en positie van de methodisch praktijkbegeleider en die van de teambegeleider worden nader toegelicht.
 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: