Gratis verzending vanaf €20

Spiritueel zakboekje voor professionals

Vincent Duindam  

ISBN 9789085601371 | 176 pagina's | Paperback | 1e druk, 2021
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Je bent professional en je kunt je professionele kennis en capaciteiten goed inzetten. Je hebt je ook nog persoonlijk ontwikkeld door trainingen, levenservaring, wellicht therapie. Dit boek gaat nog een stap verder. Kun je in jezelf ook een dimensie ontdekken die nog dieper gaat dan dat? Kun je contact maken met de stilte in jezelf, waar wel een alert bewustzijn is, maar geen luidruchtige gedachten. Vanuit deze innerlijke bron vloeit er creativiteit in wat je denkt en doet. Je professionele handelen wordt dan vrijer, authentieker, minder gebonden aan rollen, regels en verwachtingen. Er komt een lichtheid in je leven -ook in je persoonlijke leven.  

In dit zakboekje wordt kennis uit de psychologie, vooral de positieve psychologie toegepast. Maar ook hier gaan we een stap verder. De Perennial Philosophy (Eeuwige Filosofie) richt zich op het mooiste en meest gemeenschappelijke van álle religies en wereldbeschouwingen. Met of zonder God. En dit draagt bij aan onze spirituele ontwikkeling. De verschillende hoofdstukken maken dit concreet met voorbeelden en tips. 

Dit spirituele zakboek is geschikt voor professionals, zoals: psychologen, psychotherapeuten, therapeuten, coaches, trainers, maatschappelijk werkers, buurtwerkers, begeleiders. Maar ook voor docenten in het (basis)onderwijs, rouwbegeleiders en studenten (pabo, psychologie). Natuurlijk ook voor iedere belangstellende.

Dr. Vincent Duindam is psycholoog, spreker en publicist. Hij geeft al 40 jaar les aan de Universiteit van Utrecht, de Academie voor Geesteswetenschappen, de Hogeschool Utrecht en de Academie Integrale Menswetenschappen (SPSO). 

“Heerlijk hoe Duindam helder uiteenzet dat wetenschappelijke bevindingen vanuit positieve psychologie perfect matchen met diepgaande spirituele inzichten die al eeuwen lang aangereikt worden door Grote Meesters. “  

Mia Leijssen, hoogleraar in Leuven

"De teksten van Duindam zijn een manier om geleefde hermeneutiek na te streven, een echte eigentijdse spiritualiteit"  

Thomas Quartier, hoogleraar in Nijmegen

Dat de diepste bron van identiteit ook mee mag spelen in de hulpverlening.  Zeer waardevol. Ook dat het voor niet gelovigen geldt, maakt het zo toepasbaar.  Immers, het gaat om onze ware identiteit en die gaat voorbij aan alle vormen van religie.

Anne Pauen, Bijscholingsinstituut voor coaches & therapeuten.

Recensies

''Dit zakboekje is werkelijk een parel in je hand, dat zorgt dat we kunnen worden aangesloten op
de universele lichtbron, waardoor het leven eenvoudiger en authentieker wordt.
''
- Uit een recensie van Soefigedachtes, 2022

''Het spirituele zakboekje is een leuke vondst. Ik heb het met veel interesse gelezen. Het kan veel betekenen voor professionals, daarvan ben ik overtuigd. Ook voor leraren GL. Maar dan waarschijnlijk – het moge inmid-dels duidelijk zijn - meer voor de leraar G dan voor de leraar L. En: ook niet voor iedere leraar G, maar vooral toch voor een selecte groep daarbinnen. Maar, zoals de Boeddha zei: geloof het niet omdat ik het zeg. Proef dit leuke en interessante zakboekje vooral zelf!''
- Uit een resensie van Narthex, 2022

''In het recent bij uitgeverij SWP verschenen Spiritueel zakboekje voor professionals verbindt Duindam begrippen uit de psychologie met inzichten uit de oosterse spiritualiteit en visa versa. De twee disciplines vullen elkaar niet alleen aan, ze verdiepen elkaar ook. Wezenlijke thema’s als overgave, verantwoordelijkheid, ons innerlijk kompas en het levensverhaal worden in het Spiritueel zakboekje vanuit een nieuw perspectief bekeken. Hij neemt de lezer mee in reflectie en verdieping, maar geeft ook praktische inzichten en handvatten.''
-
Uit een recensie van Volzin

''(...) ‘Spiritueel Zakboekje voor professionals’ is een verrassende titel, zeker gezien de omvang en het formaat van het boek. Het verkleinwoord in de titel doet de rijkdom van dit boek te kort. ‘Karrevrachten vol wijsheid’ zou beter passen, maar dat bekt natuurlijk niet. (...) Het is jammer dat de NUR geen rubriek kent (nog niet?) onder de noemer ‘Spirituele Psychologie’. Want dat is de aard van dit boek. Een prachtige samenwerking tussen inzichten uit de psychologie en uit spirituele/religieuze bronnen. Het bevat een warm pleidooi om onze karakterformaties en de daarmee gepaard gaande levensproblemen en levensvragen niet enkel te benaderen via de dimensie van de psyche/het ego, maar ook de verbinding te zoeken met het zielenleven en het verlangen naar dieper weten over ons zijn en betekenisgeving aan dit aardse zijn. (...).''
- Uit een recensie van Wouter ter Braake, Boeddhistisch Dagblad

''In dit boek komen psychologie en spiritualiteit samen. De auteur is wetenschapper, maar wil 'de ziel weer terugbrengen in de psychologie'. (...) Volgens hem zijn wij meer dan ons brein en wordt de neuropsychologische benadering overschat. De auteur combineert inzichten uit de psychologie met zijn katholieke opvoeding, Oosterse spiritualiteit en klassieke levensfilosofie. Hij pleit bovendien voor Positieve Psychologie. Thema's zijn: jezelf leren kennen, 'je bagage achterlaten', intrinsieke motivatie, dankbaarheid, creativiteit en op goede wijze omgaan met ouder worden, sterven, verlies en afscheid.''
Uit een recensie van NBD Biblion, 2022

[...] ''Het zakboekje is een wegwijzer, een vinger, een roeiboot en op sommige momenten wellicht een reddingsboei.''
- Uit een recensie van OplichtersUnited.nl, 2023

Beluister hier de Nivoz podcast met Vincent Duindam over spiritualiteit in het onderwijs.

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: