Gratis verzending vanaf €20

De 7 pijlers van succesvolle teams

Nieuwe wegen naar optimale teamontwikkeling

Cor van Geffen  

ISBN 9789085601326 | 200 pagina's | Hardcover | 1e druk, 2022
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Hardcover & full-colour

Veel organisaties kennen veel wisselingen in hun teams, teamleden en taken of doelen voor die teams. Medewerkers voelen zich regelmatig ontheemd, niet verbonden of kunnen hun draai niet vinden. Met als gevolg dat het veel tijd en moeite kost om die teams weer een goede bijdrage te laten leveren aan de doelstellingen van die organisatie. De afgelopen periode is dit zichtbaarder dan ooit geworden doordat we ook meer digitaal zijn gaan werken. Daarnaast kent elk team ook lastig op te lossen spanningsvelden, zoals het spanningsveld tussen stabiliteit en de behoefte aan groei.

Gelukkig zijn er manieren om meer verbinding, samenwerking, resultaatgerichtheid en ontwikkeling binnen teams vorm te geven. In dit boek reikt Cor van Geffen concrete handvatten aan, waardoor je

  • voldoende veiligheid en ruimte kunt bieden voor nieuwe ontwikkelingen;
  • de denkkracht en het kritisch vermogen van het team kunt versterken;
  • de competenties in het team maximaal kunt benutten;
  • structuren en procedures ondersteunend kunt laten werken;
  • een teamidentiteit kunt bouwen die verbindend werkt en samenwerking stimuleert.

Cor van Geffen (MSc, PTSTA, TA organisational) is een inspirerende facilitator van ontwikkelings- en veranderprocessen. Hij is gefascineerd door teams en de dynamiek binnen teams. In de afgelopen twintig jaar heeft hij voor ruim 300 opdrachtgevers meer dan 3500 medewerkers getraind en begeleid. Daarnaast is hij opleider bij de TA Academie, Nyenrode en The Berne Institute. Hij gelooft in een leven lang leren en het oneindige ontwikkelpotentieel van mensen. Voor de ondersteuning aan de leerprocessen binnen teams heeft hij twee spellen uitgebracht: The Quest en Het Grote Archetypespel. 

Review

"De afgelopen vijftien jaar heb ik het voorrecht gehad dat Cor mij wilde bijstaan in het laten excelleren van de diverse management- en directieteams waarin ik zat. Of het nou ging om onderlinge verhoudingen, de communicatie of in het doelgerichter en resultaatgerichter werken: altijd werd het team beter. Het voelde altijd alsof we het zelf bedachten, maar terugkijkend was het steeds de warme wijze hand van Cor die het team de weg naar succes wees. Ik heb vaak verzucht: ‘Ik wou dat ik zijn toverboek had!’ Welnu, hier is dat boek!"
Jeroen van der Ster, directeur/bestuurder Ambulancezorg Groningen.

"Met dit boek kunnen managers en medewerkers een stevig fundament neerleggen voor het optimaal laten presteren van teams. Op een zeer toegankelijk wijze weet de auteur theorievorming en praktische toepassing bij elkaar te brengen. Hij hanteert daarvoor als referentiekader de Transactionele Analyse. Vanuit deze persoonlijkheidstheorie en vanuit de ontwikkelingspsychologie worden medewerkers in staat gesteld om zichzelf te overtreffen. Daarmee legt hij de unieke combinatie om innerlijk leiderschap en individuele prestaties samen te brengen met het verbeteren van de teamprestaties. Het boek biedt maatwerk in het analyseren van wat een team nodig heeft en biedt gerichte handvatten om de teamperformance gestaag en continu te verbeteren."
Willem Zandbergen, directeur Sociale Verzekeringsbank.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: