Gratis verzending vanaf €20

De adoptiedialoog

Gespreksvoering voor adoptiegezinnen met tieners

Renée Wolfs  

ISBN 9789066658875 | 224 pagina's | Paperback | 2007

Omschrijving

Hoe kunnen ouders toegang krijgen tot de ingewikkelde gevoelens en gedachten van hun geadopteerde tieners? Is hun sterke gedrag gewoon ‘pubergedrag’, of komt het voort uit hun adoptiegeschiedenis? Renée Wolfs geeft in De adoptiedialoog eenvoudige woorden aan hun specifieke problematiek. Op pragmatische wijze leidt zij de lezer binnen in de belevingswereld van geadopteerde tieners. Tevens geeft zij vele adviezen over hoe ouders in deze periode de communicatie gaande kunnen houden.

Renée Wolfs (1962) studeerde Nederlands en is na haar studie ondermeer werkzaam geweest als schrijver, voorlichter en gesprekstrainer. Zij is zelf adoptiemoeder. In 2004 verscheen van haar hand het communicatiehandboek Wereldkind, praten met je adoptiekind voor adoptiegezinnen met jonge kinderen. Inmiddels is dit boek voor vele adoptie- en pleeggezinnen een standaard naslagwerk geworden.
 

Adoptiespecialist Nelleke Polderman (Basic Trust) over De adoptiedialoog:
'Ik vind het al met al weer een standaardwerk. Geweldig voor adoptieouders om dit in huis te hebben. Je ziet dat een boek over communicatie ook eigenlijk helemaal over opvoeden gaat. Het is daardoor echt een basisboek.'

Martine Delfos in het Voorwoord:
'In De adoptiedialoog beschrijft Renée Wolfs gevoelig en bijna teder de problematiek van het adoptiekind en diens ouders. Ter zake kundig leidt zij de lezer door het moeras van vooroordelen en gedachten waar adoptiegezinnen met tieners vaak doorheen waden. Overtuigend en hoopvol laat ze zien hoe de dialoog kind en ouders bij elkaar kan houden en hoe die hen gezamenlijk door moeilijke fasen heen kan loodsen.
Dit boek zal adoptieouders kunnen begeleiden op het kronkelige en soms donkere pad van de adoptiepuberteit. En hen doen ervaren dat de puberteit van hun adoptiekind vreemd genoeg vaker een kans op verdieping is dan een verlies aan relatie.'

De pers over Wereldkind:
'Een prettig leesbaar boek, waarin de problemen van adoptiekinderen noch gebagatelliseerd worden, noch opgeblazen tot onvermijdelijke en onoverkomelijke proporties. Tegelijk reikt ze ouders eenvoudige gesprekstechnieken aan waarmee ze hun kinderen kunnen helpen om problemen, gevoelens en fantasieën onder woorden te brengen.' (Psychologie Magazine)
'Dit boek blinkt uit in praktische adviezen. Wereldkind, praten met je adoptiekind doet de titel recht: complete gesprekken, met alle mogelijke scenario's worden de lezer aangereikt.' (Mobiel)
'Ik heb het boek in één adem uitgelezen en heb het later regelmatig gepakt om bepaalde gedeeltes nogmaals te herlezen.' (Adoptietijdschrift)
 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Uitgeverij SWP