Gratis verzending vanaf €20

Snap jij die ouders?

Basisboek professioneel werken met ouders

Pieter Remmerswaal   Ad de Gouw  

ISBN 9789088507205 | 200 pagina's | Hardcover | 4e druk, 2024
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Dit basisboek is vooral een praktijkboek. Niet zozeer kennis van of theorie over ouderschap staat in dit boek centraal, maar vooral wat volgens de auteurs nodig is om professioneel met ouders te werken. Dat zijn een passende attitude en passende vaardigheden.

Het boek biedt veel praktijkvoorbeelden, maar Remmerswaal en De Gouw willen niet suggereren dat er maar één manier is van professioneel met ouders werken. Hoewel de vraag: ‘Hoe doe je het dan?’ vaak wordt gesteld, ook in reactie op de in de titel gestelde vraag: ‘Snap jij die ouders?’, is hierop volgens hen niet een éénduidig antwoord mogelijk. Dat neemt niet weg dat zij veel suggesties geven voor een professionele houding tegenover ouders en ook veel handvatten voor een concrete aanpak die in de praktijk werkt.
Onder een professionele houding verstaan de auteurs een respectvolle en vooral open houding naar ouders, die zij de ‘nieuwsgierigheidsopgave’ van de professional noemen. Vaak reageren we op ouders vanuit ons beeld dat we van hen hebben, vanuit verwachtingen van ouderschap in het algemeen en onze werkcontext, maar zeker ook vanuit onze eigen ervaringen en emoties. Hoe die meespelen en hoe je je daarvan ‘vrijspeelt’ komt, ook weer aan de hand van praktijkvoorbeelden, uitgebreid aan bod.

Snap jij die ouders? probeert antwoord te geven op de vraag naar het unieke en specifieke van ouderschap en tegelijkertijd wat het overeenkomstige ervan is. Remmerswaal en De Gouw bepleiten een aantal practice-based aannames als uitgangspunt voor een professionele houding. Daarop baseren zij vaardigheden voor de werkpraktijk, aan de hand van zowel algemene als specifieke en sectoren-gebonden vragen over professioneel werken met ouders.

Reviews

“Het boek is zeer bruikbaar voor leidinggevenden, pedagogisch beleidsmedewerkers, trainers of docenten om een bijeenkomst (of meerdere verdiepende bijeenkomsten) over de relatie met ouders in de kinderopvang voor te bereiden. Ook voor verdieping in het coach en van medewerkers en teams geeft dit boek handvatten.”
- Uit een recensie van BBMP (nummer 1, 2020)

"Door de heldere uiteenzetting van de theorie over ouderschap in al zijn facetten is het boek uitermate geschikt voor de logopedische professional die op de vraag ‘Snap jij die ouders?’ vanuit de grond van haar/zijn hart deze vraag met een ‘ja!’ wil beantwoorden."
- Claudia Blankenstijn, klinisch psycholinguïst in Nederlands tijdschrift voor logopedie, nummer 5, juli 2018 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Ouderbegeleiding