Gratis verzending vanaf €20

Toolkit gezinsbegeleider in de wijk

Eigen regie, teamwork en hulpverlening

Marieke van Rooij  

ISBN 9789088504952 | 128 pagina's | Paperback
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

De transitie jeugdzorg moet leiden tot minder bureaucratie en minder versnippering van zorg. Hulp moet meer herkenbaar en dichterbij gezinnen georganiseerd worden. Ook voor hulpverleners heeft dit consequenties: zij worden in wijkteams ‘generalisten’ die op meerdere terreinen kennis en vaardigheden nodig hebben.

Toolkit gezinsbegeleider in de wijk biedt hulpverleners een groot aantal praktische, werkzame instrumenten voor het werken met gezinnen ‘aan huis’. Deze zijn verdeeld over acht verschillende domeinen: opvoeden, relaties en vriendschap, lichamelijke gezondheid, emotionele gezondheid, school, werk en vrije tijd, financiën, huisvesting en justitie. De eigen regie van het gezin staat daarbij steeds centraal. Want de meeste voldoening geeft het iemand, als die zijn eigen probleem oplost.

Ook is er in het boek ruim aandacht voor de hulpverlener zelf, die vaak op meer afstand van zijn organisatie en collega’s komt te staan. Hoe zorg je goed voor je zelf? Hoe blijf je gezond en geïnspireerd je werk uitvoeren? Ook het aspect ‘samenwerken’ komt uitgebreid aan de orde, waarbij communicatie met de ander de rode draad vormt. Welke communicatievaardigheden komen van pas? Hoe voer je een effectief overleg en een zinvolle casuïstiekbespreking?

Toolkit gezinsbegeleider in de wijk beslaat vijftien jaar ervaring in het brede veld van jeugdhulpverlening. Het bevat vele praktijkvoorbeelden van de auteur en collega’s. Met het boek hoopt de auteur studenten en collega’s te inspireren voor het mooie werk met gezinnen, in een tijd van grote verandering.

Marieke van Rooij is werkzaam als freelance gezinsbegeleider, werkt als jeugdhulpverlener in een wijkteam van Buurtzorg Jong en is docent op Hogeschool Inholland, afdeling pedagogiek.

Aanbeveling
Praktische problemen vragen om praktische oplossingen: daar gaat dit boek van Marieke van Rooij over. Gebaseerd op jarenlange ervaring geeft Marieke allerlei praktische tips en methoden aan gezinnen met kinderen om weer grip op hun situatie te krijgen. Vakjargon en beleidstaal wordt zoveel mogelijk vermeden en het perspectief van de betrokken gezinnen, ouders en kinderen staat centraal. Het boek levert daarmee een belangrijke bijdrage aan ‘het normaliseren en ontzorgen’ zoals dat anno 2014 door de overheid gepromoot wordt. Marieke van Rooij is er in geslaagd met kennis van zaken en ervaring een ‘handboek’ te maken waar vele gezinnen plezier van kunnen hebben.
Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland

 

Downloads bij Toolkit gezinsbegeleider in de wijk: Werkbladen en domeinkaarten