Gratis verzending vanaf €20

Opgroeien met beleid

Jeugdbeleid vanuit gemeenschapsperspectief

Marga Burggraaff  

ISBN 9789088500268 | 160 pagina's | Paperback | 2e druk, 2009
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

Opgroeien met beleid gaat over jeugdbeleid vanuit het perspectief van de gemeenschap. Lokale voorzieningen, gemeenten, provincies en rijk ontwikkelen hun jeugdbeleid in samenwerking met belanghebbenden: jeugd, ouders, opvoedingsprofessionals en vrijwilligers. Maar in tijden van individualisering en recessie treedt de overheid terug en wordt de 'zelfverantwoordelijke burger' aangesproken. Civil society, community care en vermaatschappelijking van de zorg moeten individuele burgers in staat tellen om deze verantwoordelijkheid te dragen. Het overheidsbeleid volgt daarbij twee hoofdlijnen: decentralisatie en integraliteit.

Vanuit gemeenschapsperspectief worden in dit boek ontwikkelingen in het jeugdbeleid en nieuwe wetgeving onder de loep genomen. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe kansen, maar ook knelpunten met zich mee. Elk hoofdstuk begint daarom met een 'goed voorbeeld' uit de beroepspraktijk. Dit boek is geschreven voor beleidsmakers, professionals, vrijwilligers en studenten die vanuit verschillende achtergronden betrokken zijn bij het jeugdwerk.

Marga Burggraaff-Huiskes is ontwikkelingspsycholoog en was werkzaam bij stichting S.&O. Opvoedingsondersteuning en later bij K2 Brabants kenniscentrum jeugd. Vanaf april 2006 werkt zij op freelance basis.

Zie ook www.opgroeienmetbeleid.nl voor meer informatie.

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Sociaal Digitaal