Gratis verzending vanaf €20

Hoe(Zo) Volwassen?

Een methodiek in het begeleiden van jongeren met probleemgedrag van 16-23 jaar

Geralien Holsbrink - Engels (red.)

ISBN 9789088500428 | 144 pagina's | Paperback | 2009
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op pedagogiekdigitaal.nl

Omschrijving

Voor jongeren, die geen klinische behandeling meer (nodig) hebben binnen een jeugdinstelling of de 18-jarige leeftijd bereiken, zijn er geen goede vervolgtrajecten en/of -voorzieningen. Het ontbreekt aan samenhang in het individuele zorgtraject over de grenzen van instellingen heen. Door het ontbreken van de juiste individuele ondersteuning komen jongeren vaak niet goed terecht met alle persoonlijke en maatschappelijke risico’s van dien. De overgang van de jeugdinstelling naar volwassenzorg is groot. De methodiek in de jeugdzorg is ontwikkeld voor jongeren tot ongeveer 16 jaar. De methodiek in de volwassenzorg sluit adequaat aan bij volwassenen van ongeveer 23 jaar en ouder. De roep om meer samenwerking in de zorgketen en het oprichten van noodzakelijke overgangsvoorzieningen is alom. Een belangrijke vraag hierbij is hoe pak je de begeleiding van jongeren met probleemgedrag aan tussen 16 en 23 jaar?

Hoe(Zo) Volwassen? gaat specifiek over een methodiek voor een (RIBW-)woonvoorziening jeugd die in samenspraak met professionals uit jeugdzorg, volwassen GGZ en een lectoraat binnen het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (hbo-onderwijs) is ontwikkeld. De methodiek beschrijft hoe jongeren adequate begeleiding krijgen en voorbereid worden op de overgang van jeugdinstelling naar volwassenenzorg. Doordat er praktijkgericht onderzoek aan is gekoppeld, is er een best practice ontwikkeld en geïmplementeerd. De methodiek getiteld ‘Hoe(Zo) Volwassen?' is ontwikkeld in en door de praktijk samen met een kennisinstelling. Het is een concreet resultaat van een RAAK-project dat mede gefinancierd is door de Stichting Innovatie Alliantie Nederland (SIA).

Dit boek is bedoeld voor begeleiders, toekomstig begeleiders van jongeren tussen 16 en 23 jaar (mbo- en hbo-studenten onder andere van de opleidingen SPW, SPH, MWD, Pedagogiek), ketenregisseurs, trajectbegeleiders, case-managers, proces-en netwerkmanagers, verandermanagers, adviseurs en bestuurders die op zoek zijn naar een ontbrekende schakel tussen twee ketens van jeugdzorg en volwassen GGZ.

"Daadwerkelijke innovatie start bij vraagstukken uit de werkelijke praktijk. Dit RAAK project bewijst weer eens dat echte, geïntegreerde samenwerking tussen Zorg, Onderzoek en Onderwijs daadwerkelijk leidt tot professionalisering en kwaliteitsverbetering".
Dhr. Th. H. M. Solen, voorzitter Raad van Bestuur RIBW Oost-Veluwe en Dhr. drs. F. G. M. Pol, voorzitter kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie en directeur Academie Gezondheidszorg van Saxion.

"Kennisdeling en verbinding zoeken leiden tot professionele Jeugdzorg."
Dhr. H. Geerdink, voorzitter Raad van Bestuur van De Hoenderloo Groep.

Artikel Trouw 29 mei 2009
Artikel ANP 4 juni 2009
Persbericht Saxion Andrée van Esprijs
Artikel PSC Biblion nr 82
Recensie Tijdschrift voor Welzijnswerk april/mei 2010, nr 307
Recensie Psyche, nummer 3 sept/okt/nov 2010
 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: