Gratis verzending vanaf €20

Video-hometraining en video-interactiebegeleiding

Een introductie van de methodieken

AIT / Marij Eliëns (red.)

ISBN 9789088506055 | 144 Pagina's | Paperback | 2e druk 2020

Omschrijving

Dit introductieboek is een bewerking van Video-hometraining in gezinnen (Dekker & Biemans, 1994). In dat boek beschreven Dekker en Biemans de kern van de methodiek. Inmiddels is de methodiek verspreid in Nederland en doorontwikkeld in alle werkvelden en disciplines die met zorg, onderwijs en opvoeding voor jeugdigen te maken hebben. Daarnaast wordt de methodiek ook toegepast bij volwassen cliënten als het gaat om gehandicaptenzorg. Ook binnen de ouderenzorg wordt gewerkt met video-interactiebegeleiding.

In dit boek is de kern van de methodiek beschreven zoals die op dit moment wordt toegepast. Voor elk werkveld waar de methodiek ingezet wordt, is een beknopte beschrijving opgenomen.

De specifieke handleidingen die gepubliceerd werden in de loop der jaren en die een uitgebreide en nauwkeurige beschrijving geven van de inzet van video-hometraining en video-interactiebegeleiding in het betreffende werkveld bieden verder verdieping.

Dit boek geeft in mijn ogen een compact beeld van de methodiek VHT en VIB voor de lerende en beginnende professional. Ik heb studenten de afgelopen 4 jaar kennis laten maken met de methodiek VHT en tegelijkertijd VIB laten ontdekken. Hun ervaringen en feedback over wat zij duidelijk vonden en als belangrijk hebben ervaren, heb ik weer gedeeld met AIT en zijn meegenomen in dit boek. Zowel het werken met de basiscommunicatie en het gedetailleerd kijken naar de communicatie tussen ouder en kind, als het analyseren van de eigen communicatie zijn erg waardevol gebleken. In dit boek wordt de lezer nu "bij de hand" genomen en wordt uitgelegd hoe deze methodiek gebruikt kan worden bij de verschillende doelgroepen.

Gontien Wetselaar
docent Social Work & profielleider Jeugddomein
Hogeschool Leiden  


In de AIT-reeks zijn de volgende titels verschenen:
 

image Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
 

 

image Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
 

 

image Handleiding video-interactiebegeleiding in de gezondheidszorg
 

image Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen
 

image Pleegzorg in beeld
 

image Gehechtheid in beeld