Gratis verzending vanaf €20

Handleiding video-hometraining in gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Onder redactie van AIT

Marij Eliëns   Mariëtte Braam   Thalina van Renssen   Marjan de Lange  

ISBN 9789088506475 | 120 pagina's | Paperback | 1e druk, 2020
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Veel (gespecialiseerde) jeugdzorgorganisaties in Nederland zetten video-hometraining in bij de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Meestal gebeurt dit in combinatie met andere hulp of als onderdeel van een hulpverleningstraject. Video-hometraining is dan een vorm van specialistische hulp, die voor deze gezinnen heel helpend kan zijn omdat het gericht is op het dagelijkse gezinsleven en omdat het terugkijken van de beelden voor het gezin vaak verhelderend werkt. Deze handleiding is bedoeld voor alle professionals die werken met video-hometraining en die te maken hebben met gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Om de problemen te kunnen hanteren of op te lossen vraagt de hulp voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen meer dan alleen ondersteuning van het contact met basiscommunicatie. Video-hometraining in deze gezinnen vraagt specialistische kennis en vaardigheden van de video-hometrainer op verschillende aandachtgebieden. Vaak is er langdurige hulp nodig en wordt er -naast het basiscommunicatieschema- ook gewerkt met een hulpverleningsplan, het zogenaamde trajectplan. Een gezin met meervoudige en complexe problemen heeft te maken met hulp, die zich richt op verschillende aandachtsvelden. In het trajectplan wordt dit uitgewerkt. Dit gaat altijd in afstemming en samenwerking met andere hulpverleners in het gezin.

Video-hometraining (VHT) is een methodiek die door de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling wordt behartigd. AIT is methodiekeigenaar en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de methodiek. AIT werkt samen met organisaties in het land, die zich richten op de zorg voor jeugd. In nauwe samenwerking met deze organisaties worden de opleidingen ontwikkeld en gegeven en wordt de kwaliteit van de uitvoering van de methodiek (ook na de opleiding) geborgd.

De visie, de uitgangspunten en het gedachtengoed van video-hometraining, zoals beschreven in het boek Video-hometraining in gezinnen door H. Biemans, onder redactie van J. Dekker (1994) is de basis geweest voor deze handleiding. De auteurs van deze handleiding hebben deze kernelementen toegespitst en beschreven zoals dat in de praktijk wordt toegepast in het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

 

Veel dank aan Kenter Jeugdhulp en aan het Leger des Heils Noord Nederland voor het beschikbaar stellen van inhoudelijke kennis en tijd van hun professionals om deze handleiding te schrijven.

 

Speciale dank gaat uit naar Kenter Jeugdhulp voor de financiële ondersteuning, die het schrijven van deze handleiding mogelijk maakte.