Samen de eetstoornis aanpakken

Bewezen effectieve vaardigheden om je kind of partner te ondersteunen

Janet Treasure   Gráinee Smith   Anna Crane  

ISBN 9789088509773 | 264 Pagina's | Paperback | 1e druk, 2021

Omschrijving

Wat te doen als je kind of naaste een eetstoornis heeft? Gelukkig is er inmiddels veel meer bekend. Dit boek vergroot kennis en inzicht en biedt vaardigheden die nodig zijn om je kind thuis te ondersteunen. Het boek geeft zowel praktische handvatten als strategieën om met stressvolle situaties om te gaan. Zo kun je je kind of naaste beter begrijpen en effectief ondersteunen. En komt dit ook de continuïteit van de behandeling ten goede.

In dit boek wordt de éffectief bewezen Maudsley methode, familie-therapie beschreven. Dit is de eerste en enige vaardigheidstraining die werkt. Daarbij geven de auteurs vanuit persoonlijke ervaring advies over een aantal lastige onderwerpen die kunnen spelen bij eetstoornissen als anorexia, boulimia en binge eating. Tot slot komen ook valkuilen die herstel in de weg staan aan bod. Zo word je zo goed mogelijk toegerust je kind of naaste te ondersteunen.

Dit boek is zowel voor professionals als voor ouders, partners en gezinnen die te maken krijgen met een eetstoornis van groot belang.

Professor Janet Treasure OBE, PhD, is psychiater, verricht onderzoek en verzorgt onderwijs aan het King's College London en is verbonden aan de South London and Maudsley NHS Foundation TrustGráinne Smith, auteur en oud-leraar, heeft vele betrokkenen gesproken, zowel professionals als mantelzorgers. Anna Crane is huisarts en heeft persoonlijk ervaring met een eetstoornis. Zij traint artsen in opleiding en huisartsen in het diagnosticeren en ondersteunen van patiënten met een eetstoornis.

Dit boek is in Nederland geïntroduceerd door Lot Sternheim PhD en Jojanneke Bijsterbosch MSc. Zij zijn als klinisch onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in eetstoornissen.