Gratis verzending vanaf €20

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

Over de ontwikkeling van een mens met autisme

PICOWO-reeks Deel 1

Dr. Martine F. Delfos   Norbert Groot  

ISBN 9789088506918 | 256 pagina's | Paperback | 5e druk, 2020
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Autisme is een veel voorkomend verschijnsel. Het is niettemin ook het meest onbegrijpelijke verschijnsel op het gebied van menselijk gedrag. Er wordt veel onderzoek naar autisme gedaan. Het is geen ziekte, zo wijst recent onderzoek uit, ook geen defect. Het is een genenpatroon dat leidt tot een vertraagde ontwikkeling. Dit is in overeenstemming met de theorie van het socioschema van Martine Delfos. Volgens deze theorie is het een vertraging op specifieke gebieden en een versnelde ontwikkeling op andere gebieden. Het gevolg is een reeks uiteenlopende 'mentale leeftijden' binnen één persoon, de MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person.

Deze visie biedt een geheel ander perspectief voor diagnose, behandeling en vooral ook opvoeding. Dit boek laat zien wat dit betekent voor het gedrag van mensen met autisme, de interpretatie daarvan, en de manier waarop mensen met autisme opgevoed of behandeld zouden kunnen worden. Praktijk en theorie rond autisme worden in dit boek sterk verweven. Daarbij wordt ingegaan op directe, concrete vragen uit de dagelijkse praktijk. Geprobeerd wordt de ervaringen van ouders te interpreteren, in een kader te plaatsen en te verdiepen.

De aanleiding voor het boek was een onderzoek naar de betekenis van autisme in de opvoeding in Ecuador. Al snel bleek de universaliteit van de problematiek.
Het boek omvat ervaringen uit drie landen: Ecuador, Nederland en Bosnië-Herzegovina. Indrukwekkend daarbij is dat autisme als het ware cultuuroverstijgend is. De puzzels waar ouders voor staan in de dagelijkse omgang met hun kind komen sterk overeen.

Het boek biedt inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme. In overzichtelijke kaders staat de gebruikelijke ontwikkeling met betrekking tot onderwerpen als hechting of seksualiteit. Hieruit wordt geput om aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind, de adolescent en zelfs de volwassene met autisme.

De auteurs, Martine Delfos en Norbert Groot, hebben beide in verschillende landen gewerkt met mensen met autisme.
 

Reviews

"Het boek is een eyeopener door de nieuwe manier van kijken naar oorzaak en gevolg bij autisme. De vele praktijkvoorbeelden maken het mede tot een aanrader voor ouders, familie en professionals."
- Marja Veenstra voor de NBD Biblion

“Er staan veel praktische voorbeelden in die meteen geanalyseerd worden. Er worden naast voorbeelden van gedrag van kinderen ook voorbeelden gegeven van volwassenen, zoals bijvoorbeeld een man van 52, een man van 30 en Martin van 21. Bijna alle hoofdstukken eindigen met een afsluiting, een samenvatting van de theorie waar het hoofdstuk over ging met in het kader nog een stuk theorie. Erg praktisch! Het boek is zeker geschikt voor mensen in het onderwijs die met kinderen en jongeren met autisme te maken hebben." 
- Uit een recensie van Beter Begeleiden digitaal, november 2013. 

"Ik had van Martine Delfos al het boek 'Een vreemde wereld' gelezen. Ik heb een zoon met Asperger en heb dit zelf ook, en in alle boeken die ik las vond ik weinig herkenning van wat er met mijn zoon was en hoe ik hem kon ondersteunen. In 'Een vreemde wereld' sprak het idee me al aan van de vertraagde ontwikkeling van sommige aspecten van de persoonlijkheid, en in dit nieuwe boek wordt dit heel helder uitgelegd, en ook dat op andere terreinen de ontwikkeling versneld kan zijn. Wat een eye-opener! (En ik zie hier ook terug waarom ik mijn zoon van 8 soms nog zo schattig vind.) Ik zou het boek willen aanraden aan iedereen die met autisme te maken heeft en positieve en intuïtieve manieren zoekt om hiermee om te gaan. Het wijkt af van de opvatting dat autisten dingen op cognitief niveau moeten leren wat anderen gevoelsmatig leren, en dit voelt ook veel beter."
- Tineke Franssen

"De insteek dat het met name gaat om opvoeding in plaats van behandeling spreekt aan."
- Uit een recensie van TIB (Tijdschrift Intern Begeleiders), 2012: Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: