Gratis verzending vanaf €20

Eetstoornissen van binnenuit belicht

Nederlandstalige egodocumenten
PICOWO-reeks Deel 4

Dr. Martine F. Delfos   Liesbeth Libbers  

ISBN 9789088500497 | E-ISBN 9789088504976 | 192 pagina's | Paperback | 2014
Deze digitale uitgave is beschikbaar bij:

Omschrijving

Ervaringsdeskundigen spelen een steeds grotere rol in de hulpverlening. Ze begeleiden zelfhulpgroepen, geven voorlichting over hun eigen ziekteproces of bieden ondersteuning via een telefonische hulpdienst. Ervaringsdeskundigheid vormt de basis van belangenbehartiging zoals dit door patiëntenorganisaties wordt gedaan. Binnen de hulpverlening wordt ervaring opgedaan met het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Soms wordt ervaring uitgedrukt in een boek. Dergelijke geschriften worden egodocumenten genoemd. Op het gebied van eetstoornissen, met name anorexia, zijn talrijke boeken verschenen. Om deze ervaringsdeskundigheid te kunnen benutten, moet het gebied van deze egodocumenten ontsloten worden via wetenschappelijk onderzoek.

In Eetstoornissen van binnen belicht geven Liesbeth Libbers en Martine Delfos een onderzoek naar Nederlandstalige egodocumenten over eetstoornissen weer. Zo wordt het voor mensen met een eetstoornis, hun familie en hulpverleners mogelijk om in te schatten welk boek voor hen zinvol zou kunnen zijn om te lezen. Op grond van een aantal criteria (zoals aard van de eetstoornis, behandeling, leeftijd van de hoofdpersoon en fase van de eetstoornis), zijn ruim honderd boeken in kaart gebracht, waardoor beoordeling en selectie makkelijker wordt.

Liesbeth Libbers Bsc is werkzaam als voedingsdeskundige en was verbonden aan het Kenniscentrum Eetstoornissen Nederland.
Dr. Martine Delfos is werkzaam als onderzoeker en therapeut en schreef onder andere De lijn kwijt over een nieuwe methode van behandeling van eetstoornissen.

Dit boek is deel 4 uit de Picoworeeks, een serie boeken waarin verslag wordt gedaan van onderzoek dat vanuit het Picowo instituut uitgevoerd wordt. Eetstoornissen van binnen belicht is geschikt voor mensen met een eetstoornis, hun familie en hulpverleners die informatie willen krijgen vanuit ervaringsdeskundigheid van eetstoornissen.
 

Bekijk hier een overzicht van de egodocumenten die aan bod komen.

Recensie

"Het doel van de auteur, de periode waarin het verhaal zich afspeelt. De volledigheid van de ervaring, de aard van de behandelingen, de mate van (zelf-)reflectie en de aanwezigheid van pro-ana elementen. Al deze criteria worden in dit boek zorgvuldig toegelicht met voorbeeld-citaten."
- Uit en recensie Deviant (juni 2014)

 

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief DelfosAcademy