Gratis verzending vanaf €20

Streetcare

Eén methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeenten

Kim Jolink-Verkuijlen  

ISBN 9789085600985 | 160 pagina's | Paperback | 1e druk, 2021
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Nog altijd zijn er jongeren die worden meegezogen in de straatcultuur en (licht) crimineel gedrag. Gemeenten en jeugdhulpverlening lijken de grip op deze jongeren te verliezen. Om niet meteen te hoeven inzetten op tijdrovende interventies vanuit de geïndiceerde zorg is er hernieuwde hoop: de inzet van effectief straathoekwerk met een betere verbinding met de jeugdhulpverlening.

Streetcare is een methode die straathoekwerkers handvatten geeft om de begeleiding beter te laten aansluiten bij de jeugdzorg. Vanuit hun vertrouwde positie in de wijk kunnen ze jongeren beter begeleiden bij hun problemen en de te maken keuzes dan vanuit de geïndiceerde zorg mogelijk is. Maar ook kunnen ze hen zo nodig vanuit verbinding confronteren met de gevolgen die hun gedrag kan hebben. Zacht waar het kan, confronterend waar dat nodig is.

Streetcare  biedt de jeugdhulpverlener echter ook  nieuwe inzichten – anders denken, anders werken – met deze jongeren; in nauwere samenwerking met de straathoekwerker. Tot slot laat Streetcare gemeenten zien hoe ze deze gezamenlijke aanpak kunnen faciliteren. Alles met eenzelfde doel: effectieve jeugdzorg waarin criminaliteit, uithuisplaatsing en dakloosheid wordt voorkomen, die ook financieel haalbaar blijft.

Dit boek is niet alleen voor de straathoek- en jongerenwerkers, maar ook voor jeugdhulpverleners en gemeenten een aanrader.

Kim Jolink heeft jarenlange ervaring als hulpverlener, coach en adviseur binnen de jeugdzorg en is eigenaar van KIM Streetwise Advies. Ze werkt ook voor XLGroup Streetcare, waar deze methodiek ontwikkeld is.

 

In dit boek legt Kim Jolink uit wat er mankeerde aan de decentralisatie en hoe het beter kan. Niet systemische nabijheid is het wondermiddel maar daadwerkelijke, levensechte nabijheid, in de leefwereld, waar en hoe de jongeren hun leven leiden. Met zorg van presente professionals: nabij, stoorbaar, vindbaar, solidair, allround en – ja: nog steeds professioneel, zij het als grensganger tussen de formele en informele wereld, tussen de jongere en gezin, tussen ‘van boven’ en ‘van onderen’. Kennis uit de praktijk over de kern van de zaak. 

Andries Baart, hoogleraar Presentie en Zorg

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: