Gratis verzending vanaf €20

Hulp aan zeer jonge ouders

Van methode tot bejegening

Dr. Martine F. Delfos  

ISBN 9789088500244 | 120 pagina's | Paperback | 1ste druk 2011

Omschrijving

Hulp aan zeer jonge ouders focust op de begeleiding van tienerouders en zeer jonge ouders. Als verzorger en opvoeder van een kind moeten deze adolescenten een versnelde ontwikkeling meemaken van puber naar volwassen ouder. In de hulpverleningspraktijk slaan de nieuwe ideeën over begeleiding aan. Zeer jonge ouders gedragen zich veel volwassener dan velen verwachtten. Bejegening blijkt belangrijk: ze serieus nemen, naar ze luisteren, niet preken, maar hersens op ‘aan’ zetten.

Martine Delfos presenteert de wetenschappelijke kennis op het gebied van zeer jonge ouders en beschrijft het belang van een juiste bejegening. Op genuanceerde en toegankelijke wijze laat ze zien wat de adolescentieperiode betekent en hoe we zeer jonge ouders kunnen bijstaan in plaats van hun leven te verzwaren via vooroordelen en verkeerd aansluiten.
Hulp aan zeer jonge ouders is bedoeld voor hulpverleners van zeer jonge ouders. Het is tevens een opleidingsboek over de non-specifieke factoren, met name de bejegening.

‘De tekst is realistisch, bagatelliseert de problemen die op de achtergrond van het zeer jonge ouderschap kunnen meespelen niet en gaat ervan uit dat het ouderschap op die leeftijd niet altijd gemakkelijk zal zijn. Het problematiseert en dramatiseert echter niet en gaat uit van de mogelijkheden die de jonge moeder, haar partner en anderen zelf hebben om hun problemen op te lossen.’
Prof. Jo Hermanns

Recensies:
Ouderscentraal.
Recensie van Karin Schoones. Zij is VoorZorgverpleegkundige bij de GGD hart voor Brabant. november 2020. 
Lees hier de boekbespreking op van Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland op www.artsennet.nl
Tijdschrift voor Welzijnswerk - maart 2012

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: