Gratis verzending vanaf €20

De pedagoog in de spotlights

Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten

Jan Bekker, Hans de Deckere, Willemieke de Jong, Marcel Meer, Lisette van der Poel, Ingrid Schonewille, Jos Stakenborg en Hester Viëtor

ISBN 9789088505041 | 248 pagina's | Paperback | 2014
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op pedagogiekdigitaal.nl

Omschrijving

Opvoeding is niet neutraal maar verbonden met de waarden en normen van de opvoeder. Wat betekent dit voor de pedagoog? Vanuit welke waarden handelt deze? Door welke idealen wordt de professional gedreven? Hoe gaat de pedagoog om met de spanningsvelden die in het werk naar voren komen?

In Nederland is sprake van een kanteling, van probleem naar perspectief en van zorg naar ontzorgen. Deze kanteling wordt ondersteund door veranderingen in beleid en wettelijke kaders. Dit beïnvloedt direct het werk van de pedagoog.

In dit boek zijn bijdragen opgenomen naar aanleiding van het VBSP-congres ‘De pedagoog in de spotlights!’. Vragen waarop wordt ingezoomd betreffen uitdagingen in de verschillende beroepssituaties van de pedagoog. Vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus komen werksituaties van de pedagoog aan de orde. De spanning tussen de praktijk en idealen wordt zichtbaar. Specifieke aandacht is er voor de stadspedagoog, de pedagoog als onderzoeker, de pedagoog als regisseur, de pedagoog als ondernemer. Maar ook de pedagoog in het virtuele milieu en de pedagoog als beleidsmaker.