Gratis verzending vanaf €20

Klein handboek voor opvoeders

Jan Dirk van der Ploeg  

ISBN 9789088506345 | 120 pagina's | Paperback | 1ste druk

Omschrijving

Tijdens de opvoeding van jeugdigen kunnen zich problemen voordoen waarbij ingrijpen nodig is. Soms zijn die groot, soms klein. Het kan gaan om psychische problemen, maar ook om gedragsproblemen. Het is belangrijk om ze tijdig te onderkennen.

Dit kleine handboek behandelt ruim 30 problemen die bij het opvoeden van jeugdigen tussen 6 en 18 jaar kunnen voorkomen. Op systematische wijze wordt elk probleem in kaart gebracht. Er zijn beschrijvingen van het probleem, de mate waarin het voorkomt en de mogelijke oorzaken en gevolgen. Aan de hand van vragen kunnen opvoeders vervolgens snel achterhalen of er sprake is van een probleem en zo ja, wat er in eerste instantie aan te doen is.

Het zijn vooral de ouders die met de problemen te maken krijgen. Maar opvoeden vindt niet alleen plaats in het gezin. Ook op school en in vrijetijdsverenigingen kunnen zich situaties voordoen die van de leiding opvoedkundig handelen vergen. Dat geldt eveneens voor de jeugdzorg waar de werkers zich toeleggen op de begeleiding van jeugdigen en hun gezinnen. Klein handboek voor opvoeders is dan ook bestemd voor ouders, leerkrachten en professionals.

De auteur kan bogen op een jarenlange ervaring met wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende problemen bij kinderen en jongeren. Eerder verschenen van hem Had me dat eerder verteld, ADHD in kort bestek en Gedragsproblemen.
 

Reviews

"Drie redenen om dit boek van Jan van der Ploeg te lezen:
1) Het is enorm informatief.
2) De auteur waarschuwt voor hyper-ouderschap.
3) Het boek vermindert onterechte zorgen."

- Lees het hele stuk via deze recensie van Psychologie Magazine, februari 2016

"Dit boekwerkje behandelt ruim 30 problemen die in de praktijk van het opvoeden kunnen voorkomen. Elk probleem wordt op een systematische manier in kaart gebracht."
- Uit een recensie van Zorg Primair 4 (2019): Klein handboek voor opvoeders

“Het handboek richt zich weliswaar in eerste instantie op ouders, maar is ook interessant voor leerkrachten,  professionals.”
- Uit een recensie van Naar School!, nummer 2 2016 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: