Gratis verzending vanaf €20

Levensbeschouwing en psychiatrie

Christuswaan of Chi-kwadraat?

Arjan Braam  

ISBN 9789088504815 | 48 pagina's | Paperback | 1e druk

Omschrijving

Wie een episode van psychiatrische verschijnselen meemaakt, komt oog in oog te staan met indringende bestaansvragen. Hoe houdt het leven waarde en waardigheid ten overstaan van het doormaken van psychiatrische episodes?

De wetenschap over levensbeschouwing en psychiatrie kent benaderingen uit verschillende disciplines. Begripsverheldering en samenwerking tussen onderzoekers, behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg en geestelijk verzorgers is daarom van belang. Er bestaan reeds veel theoretische gezichtspunten, maar qua empirisch onderzoek is er nog veel te doen. Tegelijkertijd verandert het levensbeschouwelijk landschap snel over de tijd.

De bijzondere leeropdracht ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie’ beoogt de wetenschappelijke kennis op dit gebied actueel te houden en verder uit te bouwen. Ook met ‘sober’ cijfermatig onderzoek. De leerstoel is ingesteld door het KSGV, Kenniscentrum Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid. Psychiater Arjan Braam vraagt in deze rede om toewijding en kundigheid over levensbeschouwing in de psychiatrie, zowel wetenschappelijk, als ook in behandelingscontacten.