Gratis verzending vanaf €20

Opstandig, Dwars & Driftig

Handboek gedragsstoornissen ODD en CD, voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners

Coby Hartog-Polkerman  

ISBN 9789088500725 | 112 pagina's | Paperback | 2e druk 2010

Omschrijving

Kinderen met ODD (Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis) en CD (antisociale gedragsstoornis) zijn opstandig, dwars en driftig. Ze hebben veel moeite om hun emoties te beheersen en krijgen daardoor driftaanvallen. Vaak lopen ze tegen allerlei problemen aan op school, thuis en in sociale situaties.
ODD en CD zijn onzichtbare en onbekende handicaps, waardoor er vaak weinig begrip en erkenning van de buitenwereld is. Vaak wordt er van de ouders gedacht dat zij hun kind niet goed opvoeden. Ook denkt men vaak dat het kind zich expres dwars en opstandig gedraagt. Een kind met ODD of CD opvoeden is uiterst moeilijk. Een gewone opvoeding is ontoereikend, er is veel meer kennis en begrip voor nodig.

Dit praktische handboek geeft alle basisinformatie over ODD en CD. Het is een goede start voor ouders, leerkrachten en hulpverleners die in contact komen met een kind met ODD of CD. Dit boek geeft duidelijke informatie over wat de gedragsstoornissen inhouden, hoe het zich uit en wat je er aan kunt doen. Er wordt uitgebreid ingegaan op de thuissituatie en opvoeding, behandeling en medicatie, (speciaal) onderwijs, puberteit, agressie en financiële regelingen.

Opstandig, Dwars & Driftig draagt bij aan meer bekendheid, een tijdige herkenning en adequate informatie voor iedereen die te maken krijgt met ODD en CD.
Coby Hartog-Polkerman is zelf moeder van een zoon met ODD. Daarnaast heeft ze verschillende cursussen gevolgd en artikelen geschreven over psychologie, gedrag en opvoeding.
 

Reviews

"Het kan enorm helpen als de problemen worden erkend, en de moeite. Ik hoop van harte en verwacht zeker dat dit boek daaraan een bijdrage kan leveren."
- M. Oosterhoff, kinder-/jeugdpsychiater

"De auteur heeft als ervaringsdeskundige ouder zich nader verdiept in het fenomeen en de problematiek. De term 'pionierswerk' voor het Nederlandstalige gebied is terecht. Het is een vrij gemakkelijk leesbaar boek geworden, actueel en concreet. Ouders, leerkrachten en opvoeders vinden er tal van tips en adviezen."
- Uit een recensie van NBD Biblion


Later verschenen:

 Minder dwars en driftig

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: