Gratis verzending vanaf €20

Competentiegericht begeleiden in een complexe samenleving

Methodeboek maatschappelijke zorg

Marianne Haspels   Carli van Winsen  

ISBN 9789085602453 | 232 pagina's | Paperback | 2e druk 2024
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Van iedereen wordt verwacht dat zij kunnen voldoen aan de eisen van de steeds complexer wordende maatschappij. Maar wat als het mensen niet langer lukt om mee te komen? Wat als zij overvraagd worden en zo in de problemen raken dat ze er alleen niet meer uitkomen? Wat als er zelfs sprake is van (dreigende) dak- en thuisloosheid? De maatschappelijke zorg probeert er voor deze mensen te zijn.

Competentiegericht begeleiden in een complexe samenleving is een praktijkgericht methodeboek voor professionals in de maatschappelijke zorg en opvang. Het biedt handvatten om deze cliënten te ondersteunen: Hoe versterk je aanwezige competenties? Hoe bied je mensen perspectief? Hoe geef je ze weer het gevoel deel uit te maken van een groter geheel? Centraal staat niet langer de zelfredzaamheid, maar de sámenredzaamheid van mensen. De methode heeft daarom nog meer dan voorheen aandacht voor het netwerk.

Competentiegericht begeleiden in een complexe samenleving besteedt niet alleen aandacht aan de kortdurende en langdurende zorg thuis, maar ook aan de zorg met verblijf op de afdeling. Zorg en begeleiding voor de krachtige en kwetsbare mensen waar het om gaat. Het is een inspirerend studieboek voor zorgopleidingen met vele praktijkvoorbeelden, maar het is net zo goed inspirerend voor werkzame professionals in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, ggz, reclassering en andere verwante sectoren.

“Hé Nouri, goed dat je op tijd bent. Dat is beter dan de vorige keer.”
Nouri hoort vooral wat hij de vorige keer niet goed heeft gedaan.
Beter is onvoorwaardelijke feedback: “Hé Nouri, goed dat je op tijd bent.”

Marianne Haspels is werkzaam bij PI Research als ontwikkelaar en Carli van Winsen is werkzaam bij de Kessler Stichting als manager.  

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: