Gratis verzending vanaf €20

Gids over gehechtheid

Gehechtheidsgericht werken met ouder(s) en kind - Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP)

Daniel A. Hughes   Ben Gurney-Smith  

ISBN 9789085602231 | 232 pagina's | Paperback | 1e druk, 2023

Omschrijving

Het behandelen van gehechtheidsproblemen bij kinderen en adolescenten is niet eenvoudig. Er zijn niet veel behandelingen die zowel geschikt zijn voor jonge kinderen als voor pubers en wat oudere jeugd, daar brengt Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) verandering in. Dit is een algemene op gehechtheidstheorie en neurobiologie gebaseerde aanpak die voor jeugd in de volle breedte geschikt is.

Deze gids introduceert DDP en laat zien hoe DDP in de klinische praktijk kan worden toegepast. De systemische en relationele aanpak van DDP zorgt ervoor dat therapeuten veiligheid kunnen bieden en cliënten beter leren kennen en begrijpen. DDP faciliteert samenwerking tussen therapeut en ouders ten behoeve van het kind. In deze methode staat het bieden van co-regulatie centraal. Om DDP tot leven te laten komen op papier en lezers te inspireren, hebben Daniel Hughes en Ben Gurney-Smith dialogen opgenomen van therapiesessies.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: het reguleren van emoties, het herstellen van relaties, het aangaan van een op gehechtheid gebaseerde therapeutische relatie, het accepteren van het innerlijke leven van een kind, het inschatten van de behoefte van de verzorger aan veiligheid, regulering en reflectie, het belang van non-verbale en verbale interactie om veilige gehechtheid te vergemakkelijken en het versterken van de geestesgesteldheid van de kind.

Dit boek is geschreven voor (gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, POH-GGZ, jeugdartsen, jeugdzorgwerkers, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPV’ers en gezinscoaches.

Daniel Hughes, Ph.D., is klinisch psycholoog. Hij is de grondlegger van Dyadic Developmental Psychotherapy, een methode die hij toepast in zijn klinische werk, waarover hij schrijft en lesgeeft. Ben Gurney-Smith, PhD., is een Consultant Klinisch Psycholoog met ervaring als onderzoeker, als behandelaar van kinderen en gezinnen in de ggz, adoptie-en pleegoudersschap, en jeugdbescherming.

“Dit juweel van een boek, dat vol staat met krachtige praktijkvoorbeelden en zorgvuldig geformuleerde samenvattingen van de wetenschap van ouder-kind relaties, zal hopelijk zijn weg vinden naar zowel professionals in de geestelijke gezondheidzorg als naar opvoeders. Dan Hughes en Ben Gurney-Smith hebben een grandioze compilatie gemaakt waarmee lezers vaste voet krijgen in zowel de theorie, onderzoek als kunst van gehechtheidsprocessen. Dit zal de de levens van de vele kinderen en de ouders die om hen geven helpen het juiste gevoel te pakken te krijgen en de kans om deze levens-omarmende gids tot liefde en verbinding te lezen.”

-Daniel J. Siegel, M.D. bestseller auteur New York Times : Aware: The Science and Practice of Presence, en mede-auteur van The Power of Showing up: How Parental presence shapes who our kids become and How their Brains get wired.

“Dit boek, dat ons meteen in het hart van het directe werk brengt, is een vakkundige uitstalling van het zeer invloedrijke DDP-model van Dan Hughes. Hughes is een waarlijk meester op dit gebied, en zijn tekst is informatief, goed geschreven en verlevendigd met roerende casusbeschrijvingen. Het boek brengt klinische ervaring met de hechtingstheorie, neurobiologie en intersubjectief gevoede ontwikkelingspsychologie samen en is daardoor een must-read voor professionals die werken met kinderen met complexe achtergronden en inderdaad, ook voor iedereen die een interesse heeft op dit gebied.”

-Graham Music, PhD, consultant psychotherapist, Tavistock Clinic London, auteur van Nurturing Natures, The Good Life en Nurturing Children.

“Het was een feest om dit boek te lezen! De schrijvers onderscheiden drie saillante items in de behandeling van kinderen (veiligheid, emotieregulatie en sociale cognitie) en zetten Dyadic Developmental Psychotherapy in om de weg te banen voor het werken met ouders en hun kinderen. Dit boek beschrijft, met een waarachtig systemische en relationele aanpak, hoe therapeuten veiligheid kunnen creëren, hoe ze de cliënten kunnen leren kennen en begrijpen, en hoe een omgeving van samenwerking kan worden gecreëerd waarin ouders en kinderen kunnen co-reguleren en hun ervaringen kunnen synchroniseren, wat leidt tot positieve resultaten.

-Elians Gil, PhD , RPTs, Senior Clinical and Research Consultant bij het Gil Institute for Trauma Recovery and Education, Fairfax, VA

“…echt luisteren, afstemmen, en als ouder nieuwsgierig zijn naar je eigen inbreng en die van het kind. Niet oordelen maar onderzoeken. Daarin is dit een uitzonderlijk boek, een unieke handreiking voor opvoeders die willen proberen om vanuit verbinding met hun kind de wereld tegemoet te treden. (…) toepasbaar in het gewone gezinsleven, in begeleidingssituaties en op scholen als in striktere therapeutische zin. (…) Dit boek geeft richting aan het werken aan gehechtheid, aan het opbouwen en verstevigen van positieve patronen, evenals aan het herstellen van breuken en verstoringen. Met recht een gids, dit boek!”

- Anneke Vinke, PhD (gz-psycholoog/orthopedagoog-generalist, opgeleid in DDP) in het voorwoord.

Congressen bij dit boek

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen:


Gerelateerde video