Gratis verzending vanaf €20

Huiselijk Geweld 2020 [Sozio-editie]

ISBN 9789085601081 | 96 pagina's | Paperback | 1e druk 2020
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Huiselijk geweld; dagelijks hebben ontzettend veel mensen in Nederland en de rest van de wereld ermee te maken. Het kent vele vormen en de gevolgen zijn enorm. Het herkennen van de signalen is ontzettend belangrijk, maar tegelijkertijd zo lastig, omdat er over dit geweld vaak gezwegen wordt en het meestal achter gesloten deur – in de ‘huiselijke kring’ – plaatsvindt.
Schaamte, schuldgevoel en toch ook houden van, kunnen een reden zijn dat mensen met dit geweld niet naar buiten komen. Daarbij kan het hebben van kinderen of een huisdier een rol spelen bij het vast blijven zitten in een situatie van huiselijk geweld. Hierdoor gaat het geweld ook niet zelden gepaard met isolatie: het ontlopen van mensen of plekken, om maar te zorgen dat de vuile was binnen blijft.
Iedereen kan slachtoffer van huiselijk geweld worden, groot, klein, dik, dun, man, vrouw, kinderen, autochtoon, allochtoon, hoog- of laagopgeleid etc. Toch zijn er bepaalde risicofactoren aan te wijzen die kunnen duiden op (toekomstig) slachtoffer-of daderschap.

Met deze special over huiselijk geweld hopen we sociaal professionals, beleidsmedewerkers en ieder ander die met huiselijk geweld-situaties te maken krijgt in de praktijk te motiveren en te stimuleren om vermoedens van geweld bespreekbaar te maken. We hopen kennis te kunnen delen over de problematiek en de gevolgen op lange en korte termijn. We geven mogelijkheden en delen casussen die inspireren om de aanpak van huiselijk geweld te blijven verbeteren. Opdat het taboe verdwijnt. Opdat we het bespreekbaar kunnen maken. Iedereen moet weten dat huiselijk geweld, in welke vorm dan ook, nergens thuis hoort. En daar moeten we allemaal wat voor doen. Zoals het spotje op tv ons duidelijk maakt: HET HOUDT NIET OP, NIET VANZELF.

De losse verkoopprijs bedraagt 14,95. 

Bij afname van meerdere exemplaren is er een staffel korting

  • Vanaf 10 ex  :  11,95
  • Vanaf 50 ex :  9,95
  • Vanaf 100 ex:  7,95
  • Vanaf 500 ex : 5,95
  • Vanaf 1000 ex:  4,95

Prijzen inclusief BTW

Voor bestellingen vanaf 10 ex: mail deze, met vermelding van uw adres aan ons hier.

Wat is het verband tussen economische zelfstandigheid en huiselijk geweld? Online hulp en de opmars daarvan in de aanpak van huiselijk geweld komt aan de orde in deze uitgave. Verder is er informatie over psychische mishandeling en mannen in de opvang, nog steeds een taboe. De verschillen en overeenkomsten tussen eergerelateerd geweld en stalking. Met praktijkverhalen en en cases. De uitgave heeft een aantrekkelijke bladspiegel met foto's en illustraties. Korte, maar informatieve verhalen over het thema in al zijn facetten. Bij elk artikel een QR-code voor meer informatie. Het taalgebruik is dermate toegankelijk dat dit magazine bruikbaar is voor studenten en alle andere geïnteresseerden die meer willen weten over huiselijke geweld, de aanpak en hulpverlening. Een waardevol themanummer van dit tijdschrift voor sociale professionals en het sociale domein. (NBD Biblion, 2021) 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Criminologie/Justitieel