Gratis verzending vanaf €20

HORIZON 6A: werkboek voor ouders

Een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte jongeren

Jiska de Bruin  

ISBN 9789088505935 | 38 pagina's | Losbladig | 1ste druk, 2015

Omschrijving

Dit losbladige werkboek (HORIZON 6A) hoort bij een gestructureerde groepstherapie voor ouders van jongeren van 12 tot 17 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt. De therapie bestaat uit 11 groepsbijeenkomsten. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere allerlei aspecten van seksueel misbruik, hoe te reageren als je kind thuiskomt van therapie en hoe het contact met je kind te behouden. In dit werkboek kunnen de ouders zelf lezen en schrijven over de thema’s die in de oudergroep aan de orde komen.

Bij dit werkboek hoort een therapeutenhandleiding (HORIZON 6B), die de opzet en uitwerking van de oudergroep beschrijft. Per sessie wordt daarin stap voor stap beschreven hoe het thema kan worden behandeld en worden verschillende verwerkingsvormen uitvoerig beschreven. Daarbij wordt gebruikgemaakt van cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte technieken.

De oudergroep loopt parallel aan de groepsbehandeling van de jongeren, waarvoor eveneens een handleiding is geschreven (HORIZON 5B). Deze therapeutenhandleiding geeft een stap-voor-stapoverzicht van de opzet en uitvoering van een groepstherapie aan jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Het losbladige werkboek voor de jongeren (HORIZON 5A) geeft hen informatie over schuld en schaamte, boosheid, nachtmerries en vele andere zaken.

De handleidingen en werkboeken zijn geschreven voor de groepsbegeleiding van de niet-misbruikende ouders, maar zijn ook goed bruikbaar binnen een individuele ouderbegeleiding.

De hele HORIZON-reeks bestaat uit:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp