Streetcare

Een methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeenten in één

Kim Jolink-Verkuijlen  

ISBN 9789085600985 | 152 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2021 | Voorjaar 2021

Omschrijving

Steeds meer jongeren worden meegezogen in de straatcultuur en (licht) crimineel gedrag. Goedbedoelde en tijdrovende interventies vanwege zwaar geïndiceerde zorg missen hun positieve uitwerking.  Gemeenten en  jeugdhulpverlening lijken de grip op deze jongeren te verliezen. Toch is er ook hoop: de inzet van een effectieve straathoekwerker en een betere verbinding vandaar uit met de jeugdhulpverlening kan het tij op relatief ‘eenvoudige’ wijze doen keren.

Streetcare is een methode dat de straathoekwerker handvatten geeft om de begeleiding meer te laten aansluiten op de jeugdzorg.  Vanuit hun vertrouwde positie kunnen ze jongeren beter begeleiden bij hun problemen en te maken keuzes dan dat dit vanuit geïndiceerde zorg mogelijk is.  Maar ook indien nodig vanuit verbinding confronteren met de rauwe werkelijkheid.  Zacht waar het kan, confronterend waar dat nodig is.

Streetcare geeft echter ook  de jeugdhulpverlener nieuwe inzichten – anders denken, anders werken-  met deze jongeren; in nauwere samenwerking met de straathoekwerker. Tot slot laat Streetcare gemeenten zien hoe ze deze gezamenlijke aanpak kan faciliteren. Alles met eenzelfde doel effectieve jeugdzorg waarin criminaliteit, uithuisplaatsing en dakloosheid wordt voorkomen maar ook financieel betaalbaar blijft.

Dit boek is niet alleen voor de straathoek- en jongerenwerkers, maar ook voor jeugdhulpverleners en gemeenten!

Kim Jolink heeft jarenlange ervaring als  hulpverlener, coach en adviseur binnen de jeugdzorg  en is eigenaar van KIM Streetwise Advies! Ze werkt ook voor XLGroup Streetcare, waar deze methodiek begonnen is.