Gratis verzending vanaf €20

Autisme Werkt!


Autisme Werkt!

Het thema van de Autismeweek 2019 is Autisme werkt! Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in een bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Veel mensen met autisme beschikken over positieve eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij vaak waardevolle ‘speciale interesses’, onderwerpen waar zij álles van weten. Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ steeds vaker één van de selectiecriteria voor aanbestedende partijen. 

NB hieronder vindt u een selectie van ons aanbod voor autisme. Bekijk hier ons gehele aanbod.

Ondernemen(d) met autisme 
Inspirerende ondernemersverhalen met praktische tips voor een succesvol bestaan als zelfstandige

Marijn Bon  |  ISBN: 9789088508721  |  152 pagina's  |  € 28,00 

In Nederland wonen naar schatting 190.000 mensen met de diagnose autisme. Ruim tweederde van hen neemt niet deel aan het arbeidsproces. Zij hebben vaak het stempel ‘arbeidsgehandicapt’ en werk is meestal niet hun belangrijkste bron van inkomsten. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Lees meer & bestel!
 

Autisme ontrafelen 
Introductie over autisme met het Socioschema 

Dr. Martine F. Delfos  |  ISBN: 9789088507274  |  128 pagina's  |  €20,00 

Martine Delfos presenteert een korte introductie over autisme. Het is vaak moeilijk om autisme te begrijpen. Een van de verwarrende factoren is het gebrek aan verschil maken tussen autisme en autistisch gedrag dat door omstandigheden kan worden veroorzaakt, zoals verwaarlozing of ernstige trauma’s. Delfos introduceert de theorie van het Socioschema met de MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person). De heldere beschrijving en het gebruik van vele voorbeelden maken het boek zeer leesbaar zonder grondige wetenschappelijk bodem te verliezen.

 

Lees meer & bestel!


Middagsymposium Autisme: relaties, gender en seksualiteit 
Bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) verloopt de ontwikkeling vaak anders dan bij leeftijdsgenoten zonder ASS. Op het gebied van relaties, gender en seksualiteit is dit zeker ook het geval. De ervaringen en oorzaken van deze anders verlopende ontwikkelingsprocessen worden besproken, en tevens de mogelijkheden voor de omgeving om in deze ontwikkelingsprocessen te ondersteunen en met deze soms delicate onderwerpen om te gaan. In dit symposium komen invalshoeken uit ervaringsdeskundigheid, wetenschappelijk onderzoek en praktijk samen

Klik hier voor meer informatie.
 


28-03-2019