Gratis verzending vanaf €20

Themanummer WTA: zelfstandigheid en weerbaarheid


Themanummer WTA: zelfstandigheid en weerbaarheid

Dit themanummer - van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) - gaat in op een aantal projecten van Academische Werkplaatsen Autisme (AWA). In deze werkplaatsen wordt theorie en praktijk gecombineerd en met interdisciplinaire werkgroepen aan de slag gegaan. Doel was ondermeer betere diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met autisme en hun naasten. Hetgeen moet leiden tot bevordering van hun maatschappelijke participatie en herstel.

 

De projecten zijn in te delen per levensfase (jonge kind, transities naar volwassenheid, tot autisme bij ouderen) en per levensdomein (o.a. gezin, school, zelfstandig wonen). Het bevorderen van zelfstandigheid en weerbaarheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. In dit themanummer wordt ingegaan op:

  • Multiplex-autisme gezinnen ontwikkelen tot zelfstandigheid;
  • E-learning voor leerkrachten voor goed passend onderwijs aan leerlingen met ASS;
  • Heterogeniteit in de woon-werkvoorziening voor mensen met ASS;
  • Vroege herkenning – vroege interventie;
  • Een woonwijzer autisme voor gemeenten en woningcorporaties;
  • Zorgtransities bij jongeren. 

Het themanummer WTA verschijnt in juni 2019. 


24-04-2019