Gratis verzending vanaf €20

Zorgverzekeraar breekt lans voor coöperatie


Zorgverzekeraar breekt lans voor coöperatie

Volgens Chris Oomen, die op 1 juni afscheid neemt als directeur van zorgverzekeraar DSW, wordt de wendbaarheid en innovatie in de zorg afgeremd doordat de stichting de dominante organisatievorm in de sector is. Hij zou graag zien dat zorginstellingen coöperaties waren met het eigenaarschap in handen van coöperatieleden. Hij stelt dit in een interview met het Friesch Dagblad.

“Mijn grote klacht is dat de zorginstellingen stichtingen zijn”, zegt hij in het Friesch Dagblad. “En stichtingen zijn van niemand: er is geen disciplinering van eigenaarschap en van geld. Ik zou graag zien dat de instellingen coöperaties waren met het eigenaarschap in handen van coöperatieleden. Nu is het zo dat de raden van toezicht van stichtingen aan niemand verantwoording hoeven af te leggen en dat is niet goed. Ik zou graag zien dat er in de Nederlandse zorgsector wat dit betreft een structuurverandering zou plaatsvinden.”

Regeldruk
Ook de grote regeldruk is Oomen een doorn in het oog. “Het is in Nederland volledig doorgeschoten. De stand van zaken is nu ongeveer zo dat in ons land en in de zorg de ene helft van het personeel de andere controleert. Natuurlijk ontkom je niet aan een bepaald aantal protocollen. Er moeten overdrachten zijn en een goed medisch dossier is voor patiënten van groot belang. Tien jaar geleden is 25 procent van de regels geschrapt, maar nu zijn ze alweer terug. Ze dienen nergens toe en kosten veel geld. Ik ben er voorstander van dat bij elke nieuwe regel die wordt ingevoerd een oude regel wordt geschrapt.”

Concurrentie
Hoewel kritisch op de huidige ontwikkelingen, is er in Oomens kijk op de zorg geen plaats voor nostalgie. Zo is hij verklaard tegenstander van het idee om de huidige zorgverzekeraars te vervangen door een ziekenfonds 2.0, zoals bijvoorbeeld de SP wil. “In het oude systeem van het ziekenfonds kregen de particulier verzekerden voorrang. Ziekenfondspatiënten werden als tweederangs beschouwd. Artsen hadden bij wijze van spreken twee deuren: een voor ziekenfondspatiënten en een voor particulier verzekerden. Door het invoeren van het nieuwe systeem met competitie verdwenen de wachtlijsten en werd de attitude van zorgverleners een stuk beter. Als je terug gaat naar het oude systeem haal je de interne drive om dingen beter te doen uit de zorg.

Boek

Bron


13-05-2019