Gratis verzending vanaf €20

Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?


Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?

Maandag 3 juni 2019 is de Landelijke Actieweek Thuiszitters weer van start gegaan. Tijdens deze week zet het Steunpunt Passend Onderwijs het onnodig ‘thuiszitten’ van kinderen op de kaart. Via activiteiten en brainstormsessies worden aanwezigen uitgenodigd om na te denken over manieren waarop (langdurig) zieke leerlingen weer de klas in kunnen worden geholpen. Eind juni organiseert congresorganisatie Logacom het 2e Thuiszitterscongres.

De actieweek werd afgetrapt met een thuiszitterstop. Deelnemers hebben concrete actiepunten geformuleerd om het aantal thuiszitters terug te brengen. Verder kan men gedurende de Thuiszittersweek een digitale ansichtkaart sturen naar zieke (mede-)leerlingen om hen aan te moedigen en beterschap te wensen. Ook vindt er een kennisdelingsbijeenkomst plaats, waarbij de voorlopige uitkomsten worden gepresenteerd van een landelijk onderzoek naar thuiszitten.

Een praktijkgerichte strategie om het aantal thuiszitters aan te pakken is eerder beschreven door Thomas van der Vliet en Ellen Assenberg in hun boek Langdurig en verborgen verzuim. Vanuit hun ervaringen en werkzaamheden op een school voor langdurig zieke kinderen laten deze auteurs zien hoe thuiszitters het best begeleid en ondersteund kunnen worden, en hoe het onderwijs- en zorgaanbod op hun specifieke situatie kan worden aangepast. Het boek is zeer nuttig voor iedereen die méér wil weten over praktische manieren om het aantal thuiszitters terug te brengen tot een minimum.

2e Thuiszitterscongres op 27 juni 2019
Het programma van de Landelijke Actieweek Thuiszitters behelst verder verschillende andere activiteiten en initiatieven die worden georganiseerd door partners van het landelijk thuiszittersoverleg. Ook Logacom Opleidingsgroep zet het onderwerp op de agenda op het 2e Thuiszitterscongres. Dit jaar zal onder meer Marc Dullaert (voormalig Kinderombudsman en aanjager van het Thuiszitterspact) op het congres spreken over de vraag hoe men de impasse rondom thuiszitten kan doorbreken. Het congres vindt plaats op 27 juni 2019 in Bussum. Aanmelden is nog mogelijk!


04-06-2019