Gratis verzending vanaf €20

Enthousiasme over handboek stimulering geletterdheid in Suriname


Enthousiasme over handboek stimulering geletterdheid in Suriname

Vorige week heeft mevrouw Annelot Themen in Suriname twee exemplaren van Liefde voor letters en lezen in ontvangst genomen: een exemplaar namens het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) in Paramaribo, en één namens een docentenopleiding voor kinderen met een beperking waaraan Themen verbonden is. Annelot Themen zei zeer enthousiast te zijn over Liefde voor letters en lezen. Ze denkt dat het boek erg bruikbaar is voor beide opleidingen.

Nederland telt op dit moment zo'n 2,5 miljoen laaggeletterden en nog een miljoen digibeten. Het is voor deze mensen moeilijk om mee te komen in onze samenleving, waar geletterdheid van groot belang is. Liefde voor letters en lezen laat de noodzaak zien van actieve en doelgerichte stimulering van geletterdheid bij kinderen tot 7 jaar. Het boek bevat verschillende activiteiten die daarbij kunnen helpen en de bijbehorende website biedt nog een extra aanvulling daarop.

Het is bijzonder waardevol dat Liefde voor letters en lezen - behalve in Nederland - nu ook concreet zal worden ingezet in opleidingen in Suriname. Daarmee kan het risico op laaggeletterdheid daar ook wezenlijk worden verkleind.


01-07-2019