Gratis verzending vanaf €20

Uitgedragen kleding, rotte tanden, verkeersboetes... wat nu?


Uitgedragen kleding, rotte tanden, verkeersboetes... wat nu?

Ben je werkzaam in de gewelds- of schuldhulpverlening, in sociale wijkteams of in de specialistische ggz? Grote kans dat je mensen in je omgeving hebt die (ver) onder de armoedegrens leven. Misschien zelfs zonder dat je er bewust van bent. En dat is nu juist precies het probleem: armoede is vaak niet goed zichtbaar en wordt bovendien vaak niet serieus genomen. Daar moet verandering in komen! Maar hoe ga je om met ouders die hun kinderen in armoede opvoeden, structurele torenhoge schulden hebben, of die door financiële problemen in een gewelddadige situatie terechtkomen?

Het boek Geld en Geweld beschrijft de wisselwerking tussen geld en geweld: van het taboe op armoede tot het gebrek aan aandacht voor dit onderwerp in opleidingen. En van de vooroordelen rondom armoede tot de reden waarom kwetsbaarheid, huiselijk geweld en financiële problemen vaak hand in hand gaan. Wat kunnen we concreet doen om de situatie van deze mensen te verbeteren? En hoe doorbreken we het taboe?

Het boek is opgebouwd aan de hand casussen, die met vlagen choqueren, verbazen, of emoties oproepen van medelijden, begrip of respect. Neem bijvoorbeeld één van de cliënten, die vertelt hoe ze boete na boete binnenkreeg voor verkeersovertredingen die waren gemaakt met een auto of scooter die haar ex op haar naam had gekocht. Of Tess, die haar kies moest laten trekken omdat dat minder duur was dan de wortelkanaalbehandeling die ze eigenlijk nodig had. Hoe dan ook is Geld en Geweld voor veel mensen een eye-opener. De onderwerpen die aan het oppervlak worden gebracht blijven normaliter dikwijls onbesproken. Een aanrader voor iedereen die iets wil doen voor de medemens.


25-07-2019