Gratis verzending vanaf €20

(Prestatie)druk? Hoge studie-eisen, keuzestress?


(Prestatie)druk? Hoge studie-eisen, keuzestress?

Ben jij of ken jij iemand die kampt met prestatiedruk? Voel je dat er een enorme last op je ligt om goede resultaten te behalen of heb je een extreem zelf-kritische houding?

Perfectionisme
Met name jonge mensen hebben vaak het gevoel dat ze niet kunnen voldoen aan de verwachtingen die de samenleving aan hen stelt. Op zichzelf is er niets mis met een gezonde portie ijver of fanatisme. Maar als dat uit de hand loopt, kan er sprake zijn van perfectionisme. En perfectionisme heeft grote effecten op het zelfbeeld en de eigenwaarde van een persoon; het kan leiden tot depressies, angststoornissen en burn-outs.

Het boek Perfectionisme beschrijft symptomen en uitwerkingen van perfectionisme. Het boek bevat tientallen tips die daarbij kunnen helpen, en is gegrond in wetenschappelijke theorieën. Aan de hand van zelfregulatie, coaching en het stellen van doelen wordt de lezer begeleid bij het leren omgaan met zulke perfectionistische neigingen. Daarmee is Perfectionisme niet alleen geschikt voor perfectionisten zelf, maar ook voor professionals die hen daarbij begeleiden.

Hoe verander je perfectionistisch gedrag?
In Trouw verscheen een artikel over het boek met enkele tips om perfectionistisch gedrag aan te pakken. Meer tips lees je natuurlijk in Perfectionisme.


02-08-2019