Gratis verzending vanaf €20

Meertaligheid: Probleem of kans?


Meertaligheid: Probleem of kans?

Meertaligheid wordt vaak gezien als een bedreiging voor de taalvaardigheden van kinderen. Het idee bestaat dat kinderen een achterstand in het Nederlands krijgen als thuis een andere taal wordt gesproken. Maar klopt dat wel?

Bang zijn voor eventuele negatieve gevolgen van meertaligheid is onnodig. Wetenschappelijk onderzoek heeft keer op keer bewezen dat kinderen die meertalig worden opgevoed prima kunnen meekomen met hun eentalige leeftijdsgenoten. Daarnaast stimuleert het spreken van meerdere talen de sociale vermogens van kinderen: ze leggen vaak gemakkelijker contact met anderen.

Moedertaal
Een belangrijke kanttekening die daarbij moet worden gemaakt is de voorwaarde dat de anderstalige ouders of verzorgers thuis hun moedertaal spreken. Want als zij proberen Nederlands te spreken terwijl dat niet hun moedertaal is, bijvoorbeeld om te compenseren voor de veronderstelde taalachterstand die hun kinderen in het Nederlands krijgen, leggen zij een verkeerde taalbasis. Hun kinderen krijgen dan gebrekkig Nederlands aangeleerd, wat inderdaad hun taalvaardigheden kan ondermijnen.

Hoeveel talen spreek jij?
In Hoeveel talen spreek jij? laten de kinderen van basisschool De Regenboog de lezer zien wat voor voordelen meertaligheid kan hebben. Bijvoorbeeld de verschillende visies of ‘brillen’ die het spreken van meerdere talen mogelijk maakt. Daarnaast beantwoordt het boek allerlei vragen, zoals hoe meertaligheid concreet kan worden vormgegeven thuis en op school, en hoe de breinprocessen achter dit soort taalvaardigheden werken.

Ook biedt het boek naast theorie vele tips, verhalen, interactieve tekstjes en illustraties. Zo leren kinderen op een laagdrempelige wijze over de waarde en toevoeging van hun meertaligheid. Daarnaast kunnen ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, logopedisten, (school)psychologen en kindertherapeuten het boek gebruiken om meertaligheid te bespreken met kinderen.

Het boek verschijnt in het najaar, maar kan nu al besteld worden via onze website.


09-08-2019