Gratis verzending vanaf €20

Positieve psychologie en psycho-educatie voor jongeren


Positieve psychologie en psycho-educatie voor jongeren

Veel jongeren hebben moeite met het bepalen van hun identiteit, of ervaren stress bij het maken van belangrijke keuzes. Het boek Ruimte om te groeien is geschreven voor professionals die werken met jongvolwassenen. Het laat zien hoe je adolescenten in dit soort kwesties het best kunt adviseren, waarbij het stimuleren van hun persoonlijke capaciteiten centraal staat.

Het uitgangspunt van Ruimte om te groeien is het AWO-W-model. Dat model onderscheidt drie gedragsclassificaties (Adviseur, Waarnemer en Ontdekker), die ieder in dienst staan van de Waarden. Op basis van dit model doen de auteurs aanbevelingen voor gedragsoefeningen tijdens therapeutisch werk met jongeren.

Voorbeeldcasus
Een voorbeeld is Maya, die door vervelende jeugdervaringen heeft aangeleerd om zichzelf te bekritiseren, af te kraken en te haten. Haar schaamte is een schild geworden waarachter zich verstopt, waardoor ze is losgekoppeld van haar omgeving. Ze wil haar eigen ‘slechte’ kanten niet onder ogen komen, en vlucht in externe afleidingen.

De casus van Maya is weliswaar specifiek, maar de auteurs zijn er in geslaagd de verhalen en casussen om te vormen tot herkenbare en universele persoonlijkheidspatronen. Aan de hand van werkbladen, oefeningen en scripts wordt het gedrag van Maya tot in detail geanalyseerd en verklaard. Bovendien worden in het boek verscheidene suggesties gedaan, die een psychologisch handvat kunnen bieden in het toewerken naar een oplossing.

In Ruimte om te groeien worden de uiteenlopende gedragspatronen van jongeren toegelicht. Het boek is zeer waardevol bij het begeleiden van adolescenten naar hun volwassenheid. Het belangrijkste is om daarbij hun eigen kwaliteiten en capaciteiten in te zetten en hen de ruimte te geven om te groeien.


12-08-2019