Gratis verzending vanaf €20

Ontwikkelen kinderen op een Dalton- of Rudolf Steinerschool andere sociale en emotionele vaardigheden dan kinderen in 'regulier' onderwijs?


Ontwikkelen kinderen op een Dalton- of Rudolf Steinerschool andere sociale en emotionele vaardigheden dan kinderen in 'regulier' onderwijs?

De basisschooltijd speelt een cruciale rol in de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze periode behelst een groot gedeelte van de jeugd, een tijd waarin de basis wordt gelegd voor latere sociale en emotionele vaardigheden. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de verschillende omgevingsfactoren die invloed hebben op dit ontwikkelingsproces. Denk hierbij aan de relaties met leeftijdsgenoten, de band en interacties met de leerkrachten of de sociaal-emotionele problemen in de klas.

Ligthart-, Montessori-, Dalton- en Rudolf Steinerscholen
Maar ook andere overwegingen hebben invloed op de manier waarop kinderen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen, bijvoorbeeld het type school waar kinderen naartoe gaan. Op sommige scholen is het onderwijs op zo'n manier ingericht dat kinderen van verschillende leeftijden door elkaar zitten; bij andere wordt zonder methoden gewerkt of wordt het onderwijs aan de hand van thema's aangeboden. Wéér andere scholen leggen de nadruk op creativiteit, maatschappelijke vorming of natuurkennis. Dit is een kleine greep uit de vele verschillende onderwijsvormen die in Nederland bestaan. Het is niet moeilijk om een voorstelling te maken bij de uiteenlopende invloeden die dit soort 'ongebruikelijke' onderwijsstromingen hebben op de ontwikkeling van een kind.

Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool
In het boek Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool licht auteur Francine Jellesma verschillende factoren uit die effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. Eerst schetst ze een theoretische basis, waarbij ze zich beroept op ideeën van grote denkers als Freud en Erikson. Ook bespreekt ze morele vraagstukken, zoals het nut van het vergelijken van kinderen. Heeft het zin om de voortgang van kinderen te meten aan ons idee van een 'normale' ontwikkeling?

Huidige trends
Ook gaat Jellesma in op verschillende actuele trends, zoals het ideaal van diversiteit op de basisschool, en de huidige focus op 21e eeuwse technologie en W&T-onderwijs in het klaslokaal. Door de combinatie van ontwikkelingspsychologie, filosofie, pedagogische visies en beleidsmatige adviezen voor verandering heeft het boek een sterke holistische insteek en slaat het een brug tussen brede theorie en toegepaste praktijk. Een must-read voor (toekomstige) onderwijsprofessionals en mensen die via hun werk te maken hebben met kinderen.


12-10-2019